ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Dvořák František  (1925 - 2002) Share on Facebook  Print 

(31)
  (1)
  (14)
  (9)

František Dvořák byl český malíř, grafik, restaurátor, kreslíř a varhaník. Narodil se 21. 1. 1925 v Rovečné a zemřel 5. 3. 2002 v Praze. Po absolvování pedagogické fakulty Univerzity Karlovy studoval v letech 1949-1953 na Akademii výtvarných umění v Praze, v atelieru Vlastimila Rady. Od roku byl 1954 členem Umělecké besedy a skupiny Experiment. Podnikly studijní cesty do Francie, Libanonu, Sýrie a do Spojených států. Ve svých dílech vycházel z kubismu a fauvismu, později byl ovlivněn kaligrafií a lettrismem. V pozdějších dílech v jeho práci převažuje křesťanská tematika, restauroval fresky na Hostýně a v kostele sv. Ludmily v Praze, na zámku v Litomyšli atd.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Print
Mixed media
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...