ART+, vše o trhu s uměním
Září 2022 1807 

Česká moderna v Rakousku

Rozhovor s Ivo Rotterem

Nejdražšími položkami říjnové aukce Adolf Loos Apartment and Gallery jsou obrazy ze sbírky rakouského sběratele Iva Rottera. "Nedávno se mi podařilo získat olej Františka Kupky. Abych toto kvalitní dílo vůbec mohl získat, musel jsem se vzdát tří "highlightů" ze svojí sbírky," vysvětluje sběratel.

Beyond Klimt, Toyen
Obraz Čedičové skály od Toyen (první vlevo) na výstavě Beyond Klimt ve vídeňském Belvederu

 

 

Kdy jste začal sbírat obrazy?
V roce 1975 jsem se seznámil s profesorem Petrem Chrastekem, jedním z nejvýznamnějších znalců ve výtvarném umění, expertem na meziválečné období malířů sdružených v tzv. umělecké skupině Hagenbund, které jsem začal sbírat.

Jak vznikala Vaše proslulá sbírka českého moderního umění? 
Po "převratu" v listopadu 1989 jsem byl konfrontován s pracemi české avantgardy a jako jeden z mála v Rakousku jsem si uvědomil kvalitu této části klasického modernismu. Prodal jsem svou sbírku umělecké skupiny Hagenbund a zaměřil se ve své sbírkotvorné činnosti na české umění z let 1910–1950. Mým cílem bylo získat jedno či dvě díla špičkové kvality předních českých umělců z tohoto období.

V roce 2000 jsme založili soukromou rodinnou nadaci ARS Bohemiae, do které jsem následně vložil všechny obrazy z mé privátní sbírky. Obrazy z této sbírky pravidelně zapůjčuji na výstavy, zejména do Prahy. Díky ředitelce rakouské Národní galerie Belvedere Vídeň Dr. Agnes Husslein-Arco a díky diplomatickým schopnostem českého galeristy Vladimíra Lekeše, který přesvědčil tehdejší vedení o výhodách dlouhodobě vystavovat české umění v jejich prostorách, byla moje sbírka převzata touto významnou světovou institucí jako trvalá zápůjčka do sbírkového fondu Belvedere.

Zátiší s petrolejovou lampou od Antonína Procházky na výstavě Beyond Klimt
Zátiší s petrolejovou lampou od Antonína Procházky na výstavě Beyond Klimt

 

 

Kolik uměleckých děl čítá Vaše sbírka?
Moje sbírka v současné době čítá na 100 olejů a významných prací na papíře. Vídeňský Belvedere rovněž zapůjčuje tyto obrazy na výstavy jak v rámci Rakouska, tak i na prestižní mezinárodní výstavy.

Pokračujete ještě ve sbírkotvorné činnosti? 
Neustále se snažím, v rámci svých finančních možností, o zkvalitňování mé sbírky. Nedávno se mi podařilo získat olej Františka Kupky Blanc sur bleu et rouge. Abych toto kvalitní dílo vůbec mohl získat, musel jsem se však s těžkým srdcem vzdát tří "highlightů" ze svojí sbírky…

 

CV: Ivo Rotter

•1938 jsem se narodil v Mariánských Lázních

•1945 moji rodiče, jako sudetští Němci, byli odsunuti a přišli o veškerý svůj majetek

•1949 začal můj nový život v Rakousku

•1964 získal jsem doktorát z Business Science

•1973 oženil jsem se s mojí ženou

•1975 narodil se nám syn Stefan, který je dnes univerzitním profesorem kvantové fyziky 

•1977 manželka začala provozovat rodinný hotel zaměřený na pořádání konferencí a seminářů

•1978 se narodila dcera Karin, která se dnes zabývá charitativní činností

• 1980 po letech práce na vedoucích pozicích v průmyslu jsem se rozhodl vstoupit do bankovního sektoru, kde jsem pracoval ve vedení Volks – Raiffeisenbank

•1998 nastal můj odchod do důchodu 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...