ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Jak koupit Modiglianiho

New York se tento a příští týden chystá na nejdůležitější aukční blok druhého pololetí. Christie’s i Sotheby’s připravily svoje večerní aukce Impresionistů a moderního umění a aukce Současného umění.

Hlavním lákadlem večerní aukce Impresionismu a moderního umění, kterou pořádá v úterý 2. listopadu aukční dům Sotheby’s je obraz Akt sedící na pohovce (Krásná Římanka) Amadea Modiglianiho z roku 1917. Jeho exkluzivita je podtržena i tím, že v katalogu není uveden odhad aukční ceny. Tento údaj je poskytován jen na základě přímého dotazu. V tisku se spekuluje o tom, že by prodej obrazu měl Sotheby’s přinést 40 milionů dolarů. Naposledy byl obraz v prodeji stejné aukční společnosti v roce 1999, kdy se prodal za 16,7 milionu dolarů.

Amadeo Modigliani: Akt sedící na pohovce / 1917 / Sotheby's

 

 

 

 

Při prohlídce Modiglianiho obrazu v aukčním katalogu narazíme v popisujícím textu na upřesňující piktogramy. Tyto doplňující značky odkazují na jinou a komplikovanější obchodní taktiku než zastávají aukční domy v Čechách.

Většina světových aukčních domů, kterými jsou například Christie’s, Sotheby’s, Bonhams i Phillips de Pury & Company neuvádějí pevné vyvolávací ceny, ale stanovují odhad aukční ceny v jistém rozmezí. Experti přitom vychází z cen, které za srovnatelná díla byly dosaženy na předchozích aukcích.

Aby byly potřeby prodávajícího uspokojeny, dohodne se s aukčním domem na tzv. „rezervě“ (Reserve), pod kterou se položka neprodá. Tato částka se podle informací, které před aukcí sbírá aukční dům i prodávající, může až do posledního okamžiku měnit. Výše rezervy je údaj neveřejný. Pokud je rezerva stanovena, bývá to zpravidla 75% spodní hranice aukčního odhadu. Stanovená výše rezervy na newyorských aukcích podle místní legislativy ale nesmí být vyšší než spodní odhad aukční ceny uvedené v katalogu.

Joan Miro: L'Air / 1938 / Christie's

 

 

 

Na sále se pak často čile draží, ale licitátor nakonec položku přesto odklepne jako neprodanou (Bought in), neboť poslední přihazující zájemce nepřekročil stanovenou rezervu, kterou si prodávající určil. Tato praxe může být pro účastníka aukce matoucí, k čemuž přispívá i následující pravidlo – licitátor si do výše stanovené rezervy může vymýšlet imaginární příhozy (Chandelier Bids). Navodí tak soutěžní atmosféru a čeká, zda se někdo z publika přidá a začne přihazovat. Takto si licitátor může počínat až do výše stanovené rezervy, kterou imaginární příhoz nesmí překročit. Takový postup licitátora by byl v České republice v rozporu se zákonem.

V aukčním katalogu je Modiglianiho obraz doprovázen značkou oznamující, že na tuto položku je prodávajícímu garantována cena (Guaranteed Property). Majitel exklusivního díla, o které má aukční dům eminentní zájem, si totiž v některých případech může diktovat zvláštní podmínky prodeje. Mezi ně patří i tato garance. Jedná se o částku, kterou prodávajícímu aukční dům vyplatí i v případě, že položka zůstane nevydražena. Pokud se ovšem položka prodá za cenu převyšující stanovenou garanci, prodávající se pak s aukčním domem o tento rozdíl mezi garantovanou cenou a cenou, za kterou byla položka přiklepnuta na sále, dělí v předem stanoveném procentním poměru. V případě, že aukční dům má na danou položku kupce, je pro něj tento zdánlivě vstřícný krok k prodávajícímu velice výnosný. Druhou uvedenou značkou u zmiňované položky je tzv. neodvolatelný příhoz (Irrevocable Bid). Jde o garanci poskytovanou ze strany potenciálního kupce. Ten se zavazuje, že dražené dílo za určitou předem avizovanou částku koupí. Výše neodvolatelného příhozu je rovněž neveřejná. V případě, že je tento neodvolatelný příhoz v aukci překonán, neúspěšný poskytovatel této záruky dostane od aukčního domu určité procento ze zisku této položky.

Claude Monet: Jezírko s lekníny / 1914 / Sotheby's

Portfolia některých aukčních domů jsou mimo aukční činnost doplněna i o privátní prodej výtvarných děl (který dle odhadů činí až 10% celkového prodeje) a o poskytování celé řady finančních služeb svým klientům. Kompletní seznam používaných značek uvádějí aukční domy v aukčních katalozích i na svých webových stránkách.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...