ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2021 1765 

Art+Antiques Josef Čapek 2008

Prací Josefa Čapka je na trhu jako šafránu. Alespoň co se obrazů týče. Proto je každý obraz, který se na aukci či v galerii objeví, bedlivě sledován. I když nemusí vždy jít hned o cenový rekord, Čapek bezpochyby patří mezi nejdražší autory české moderny.

Malba, kterou bude brněnská aukční síň Zezula dražit na začátku června, je dosud nejranějším Čapkovým dílem nabízeným v aukci. Obraz je sice původním štítkem vročen do roku 1913, ale soudě podle expresivního rukopisu a barevnosti je možné, že vznikl ještě dříve. O tom je přesvědčena i Pavla Pečinková, která je v současnosti autoritou, bez jejíhož vyjádření si prodej Čapkova obrazu lze stěží představit.

Josef Čapek: U stolu / 1910–13
olej na kartonu / 37,5 × 27,5 cm / vyvolávací cena: 650 000 Kč (bez 15% provize)

 

 

 

Obraz, který je svým tématem v Čapkově díle zcela ojedinělý, podle Pečinkové vznikl v roce 1910, kdy Čapek pobýval v Paříži. Pečinková dokonce uvádí, že v malířově pozůstalosti k této malbě existuje tužková studie, která však dosud nebyla nikdy publikována. O autentičnosti díla proto vůbec nepochybuje a řadí je k tomu nejlepšímu, co Čapek v tomto období namaloval. Obraz je tak zřejmě jedním z jeho nejranějších děl, která se dosud na trhu objevila. Většinou jsou nabízeny práce z 30. let. Obraz pochází z majetku Mojmíra Helceleta, brněnského lékárníka, sběratele umění a bibliofila.

Rozpětí cen, za něž se v současnosti díla Josefa Čapka prodávají, je velice široké. Dosud nejdražší Čapkův obraz Děvče v růžových šatech byl prodán na podzim loňského roku v aukci Galerie Art Praha. Nový majitel dal za toto dílo z roku 1916 přes 14 milionů korun. O rok dříve byl na aukci téže společnosti jiný Čapkův olej, Koupel nohou, vydražen za tehdy rekordních 11 milionů korun. Tento obraz z roku 1921 se tak stal nejdražším dílem roku 2006.

Takovýchto sum už však ostatní Čapkovy obrazy nedosahují, i když výsledky některých z nich jsou také překvapivé. Dva měsíce po rekordním prodeji Děvčete v růžových šatech byl prodán v pražském Dorotheu obraz Pole, který z vyvolávací ceny 1,4 milionu korun vylétl až na téměř 4,7 milionu korun. Takovou částku asi čekal málokdo. Přitom naprosto srovnatelná práce ze stejného roku s názvem Před západem slunce byla v lednu 2005 vydražena v aukci 1. Art Consulting za 2 miliony korun. Podobně letos v únoru dopadl na aukci téže společnosti obraz z cyklu Touha, namalovaný v roce 1939, který se prodal za 1,8 milionu korun.

Na trhu se samozřejmě objevují i grafické listy. Ty se pohybují v cenách již od několika set korun až po desítky tisíc. Důležitou roli zde hraje provenience nabízených grafik. Trh je Čapkovými listy doslova zaplaven, takže nezbývá než pochybovat o pravosti mnoha z nich. Díla s neprůstřelným původem, jako byly listy z Waldesovy sbírky, však mohou dosahovat velice zajímavých cen.

Josef Čapek: Děvče v růžových šatech / 1916
olej na plátně / 70 × 52 cm / cena: 14 160 000 Kč (Galerie Art Praha, 23. 9. 2007)

 

 

Josef Čapek se narodil před 121 lety v Hronově. V letech 1904–1910 studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Dítěte a Maška. Názorový střet kvůli vnímání Picassa a Braqua byl důvodem jeho odchodu ze Skupiny výtvarných umělců. Byl členem skupiny Tvrdošíjných. Kromě výtvarné činnosti byl aktivní také coby publicista a literát. Jeho osobní pochopení a vstřebání kubismu patří k tomu nejlepšímu a nejoriginálnějšímu, co české moderní umění dalo světu. Bezprostředně po vypuknutí druhé světové války byl Čapek zatčen, zemřel v koncentračním táboře krátce před koncem války v dubnu 1945.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...