ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Art+Antiques Otakar Kubín 2011

Malíř, který velkou část svého tvůrčího života strávil ve Francii, si k srdcím a peněženkám českých sběratelů hledal cestu jen pozvolna. Dnes patří na trhu k oblíbeným, jeho na první pohled rozeznatelná plátna najdou odbyt téměř vždy. K mání jich je dostatek, na opravdu špičkové kusy je však třeba trpělivě čekat.

Otakar Kubín: Jezero Siguret / 1929 / olej na plátně / 73,5 × 92 cmOtakar Kubín: Jezero Siguret / 1929 / olej na plátně / 73,5 × 92 cm

 

V květnu bude Galerie Kodl dražit působivou krajinu z francouzských Alp, pohled na jezero Siguret. Obraz, který dosud nebyl v Česku vystavován, má zajímavou provenienci. V roce 1929, krátce po jeho vzniku, byl jako heliogravura publikován v autorově francouzské monografii od Charlese Kunstlera. Roku 1930 jej přímo od Kubínova „dvorního“ galeristy Adolpha Baslera zakoupil jistý Georges Rialland. Plátno po celé ty roky doprovází Baslerovo vlastnoruční potvrzení o zaplacení částky 12 500 franků. Do Čech se pak malba dostala patrně až výrazně později.

Otakar Kubín patří mezi stálice české klasické moderny. V Čechách se trvale zapsal svým krátkým působením ve skupině Osma, na něž navazuje dnes poměrně málo četné a odborníky oceňované kubo-expresionistické dílo. Během prvních let po odchodu do Francie jeho tvorba stylově vyzrála do neoklasicistní podoby. Jemné lyrické krajiny z Provence a bohaté kytice lučních květů se staly téměř synonymem jeho jména. Jejich vnitřní klid a vyzařující harmonie jsou příznačné. Paradoxně prozrazují jen velmi málo z toho, jak dramatický životní příběh se za nimi skrývá.
Otakar Kubín: 
Zátiší / 1912–14
olej na plátně / 62 × 80 cm cena: 2 880 000 Kč Dorotheum 20. 11. 2006

 

Otakar Kubín se narodil roku 1883 v Boskovicích. Své prvotní sochařské vzdělání získává na škole v Hořicích. Poté pokračuje ve studiu na pražské Akademii, kterou absolvuje roku 1905. Na studijních cestách po Evropě vstřebává expresionisticko-fauvistické vlivy. Koncem desetiletí se mu daří získat místo asistenta kreslení na Uměleckoprůmyslové škole. Roku 1912 však, na podnět své první ženy, nečekaně odchází do Paříže. Už o rok později vystavuje poprvé na pařížském Salonu nezávislých a prvním Podzimním salonu v berlínské galerii Der Sturm. Slibně se rozvíjející kariéru přeruší válka, kdy je spolu se ženou internován do zajateckého tábora v Bordeaux. Jeho ponižující podmínky snáší velmi těžce. Po propuštění intenzivně stylově vyvíjí svou kresbu. Roku 1919 ji poprvé samostatně vystavuje v Libraire Bernouard a začíná spolupracovat s Adolphem Baslerem. Následuje řada samostatných výstav v Paříži a velké uznání. Brzy je považován za významného člena tzv. pařížské školy. V Čechách v té době příliš nevystavuje ani neprodává. Z reakcí bývalých kolegů je cítit spíše nepochopení. Nyní už používá francouzský přepis svého jména: Othon Coubine. I za to sklidí v Čechách posměch.
Otakar Kubín: Umírající mladík Otakar Kubín: Umírající mladík
olej na plátně / 146 x 114
cena: 1 140 000 Kč
1. Art Consulting 10. 11. 2010 

 

Šťastná tvůrčí poválečná léta náhle přeruší smrt nově narozeného syna. Vážný zdravotní stav ženy je důvodem k odchodu do jihofrancouzského Apt. Na její záchranu je však už pozdě. S životní ztrátou se vyrovnává v provensálské krajině, izolován od okolního světa. Ve snaze získat zpět vnitřní klid se v ní definitivně umělecky nalezne. Vznikají nejvyzrálejší díla. V polovině 20. let přesídlí výše do hor do opuštěného Simiane s typickou siluetou rotundy. Vydává se i do vyšších Alp, kde maluje zasněžené horské vrcholky. Kubínovy krajiny těchto let se vyznačují nezaměnitelnou barevností lokálních tónů. Stavějí na odstínech žluté a modré, mají jemný štětcový rukopis. Klasicistní čistotou a jednoduchostí čerpají z mistrů italského quattrocenta. Promyšlené kompozice, malované v té době výhradně v plenéru, nejsou záznamem reálné krajiny. Oproštěny od všech rušivých figurálních i jiných vlivů jsou sevřeným lyrickým vyjádřením emoce krajiny, její nálady, roční doby.

Ve 30. letech se Kubínův styl počíná pomalu proměňovat. Krajiny získávají odlišnou barevnost. S postupem let se zájem o jeho dílo snižuje. Po druhé světové válce, s rozpukem zcela nových výtvarných směrů, začíná Kubín pociťovat svou uměleckou izolaci. Pln nadějí na uplatnění svých zkušeností v novém prostředí se roku 1951 vrací do socialistického Československa. Kromě domácích krajin stále maluje náměty z Provence. Tu s větší či menší věrohodností a pohasínajícím žárem barev. Postupem let je více a více rozčarován ze zdejších poměrů. Roku 1964, za dramatických okolností a v pokročilém věku, utíká zpět do Francie. Zde je mu dáno dalších pět let života, na podzim 1969 v Marseille umírá.

Otakar Kubín:  Krajina z jižní FrancieOtakar Kubín: Krajina z jižní Francie / olej, plátno / 65 x 121 cm
cena: 1 416 000 Kč
1. Art Consulting
7. 10. 2007
 

Kubínova tvorba na své tuzemské ohodnocení čekala poměrně dlouho. Teprve v posledních pěti letech, kdy trhem prošly některé výjimečné práce, začala cenově růst. Málo dostupné jsou nejen rané krajinné kompozice z moravských Boskovic, ale také malby z následujícího expresivního období a figurální tvorba prvních let ve Francii, kterou Kubín prodával prostřednictvím berlínské galerie Der Sturm. Jak uvádí největší malířův znalec Jiří Siblík, po vypuknutí první světové války a přerušení styků zde zůstala asi stovka obrazů, s nimiž se autor již nikdy neshledal. Z těchto děl prošlo před několika lety trhem Zátiší, jež se v Dorotheu prodalo za zcela výjimečných 2,88 milionu korun (všechny ceny mají započtenu dražební přirážku). V poslední době se s rostoucími cenami a patrně také díky výhodným importům začínají objevovat špičková francouzská plátna z 20. a 30. let. Ta je však třeba v záplavě pozdní, kvalitativně různorodé tvorby hledat. Kubín totiž svá plátna nikdy nedatoval a obrazy z různých dekád se liší pouze barevností a rukopisem.

Před pěti lety hostil brněnský Špilberk malířovu retrospektivu, širší publikum je však s Kubínovým dílem obeznámeno stále jen dosti povšechně. Neoklasicismu 20. let také ještě plně nepřišlo na chuť. Bez většího povšimnutí a šokujících rekordů tak prošla v minulých letech trhem zásadní figurální plátna z počátku 20. let, jejichž prostřednictvím se Kubín vyrovnával s prožitým traumatem: Umírající mladík, Dvě sestry a Vesničané z Auvergne, restituovaní z Národní galerie. Cenová hladina těchto a podobně výjimečných prací se dnes pohybuje kolem 1 milionu korun. Kvalitní krajinomalby lze pořídit přibližně o třetinu levněji. Ze slavných provensálských krajin se dobře prodala Kaplička v Simiane, titulní dílo poslední monografie, a horská Krajina z Haut Provence (885 a 666 tisíc korun, obojí v Galerii Art Praha). Výjimečná pak byla cena 1,4 milionu zaplacená před čtyřmi lety u 1. Art Consulting za pozoruhodnou Krajinu z jižní Francie.

Otakar Kubín: Kytice ve váze
Otakar Kubín: Kytice ve váze
olej na plátně / 50 x 40 cm
cena: 732 000 Kč 
Galerie Art Praha 20. 9. 2009
 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...