ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 11 - 19. století

Zhodnocení trhu obrazů 19. století

České umění 19. století patří v posledních letech k vyhledávaným artiklům domácího aukčního trhu. V loňském roce se opět objevila řada obrazů, které na sebe dokázaly strhnout pozornost dražitelů. Velké množství děl ale také zůstalo neprodáno, takže rozhodně nelze říct, že by byl mezi dražiteli zájem o cokoliv, co nese jméno některého z významných českých výtvarníků 19. věku.

Obecně lze říct, že v nabídce převažovali krajináři, kteří jsou mezi českými sběrateli stále velice cenění. Z jednotlivých malířů byli nejvíce díly zastoupeni August Piepenhagen a Václav Brožík. Protože do dlouhého 19. století řadíme i dílo Jakuba Schikanedera, bude na místě začít právě tímto umělcem, jenž je v této kategorii bezkonkurenčně nejdražším autorem.

Pouhé čtyři obrazy Jakuba Schikanedera stačily k součtu dosažených cen přes 16 milionů korun. Nejlépe se prodalo Staropražské nokturno (obrázek 8 v přehledu milionových položek), na čemž měla jistě podíl i motivačně nastavená vyvolávací cena necelých 2,9 milionu korun. Od této krásné ukázky Schikanederova mistrovství v reprezentativním formátu se očekával velice dobrý výsledek, dosažená částka přesto předčila očekávání. Obraz byl na listopadové aukci Galerie Kodl nakonec prodán za bezmála 7 milionů korun. Galerie Art Praha nabídla o týden dřív jeden ze Schikanederových interiérů (obr. 14). Ty jsou také velice žádané, popularity pražských zákoutí ale nedosahují. Dosaženou částku 5 milionů korun lze tedy považovat za skutečně vynikající výsledek. Třetí z obrazů nabízel aukční dům Dorotheum. Nábřeží s tramvají (obr. 36) je dílo ze závěrečné etapy Schikanederovy tvorby. Stanovená vyvolávací cena 2,64 milionu korun odpovídala dataci a stavu díla. Ze tuto cenu byl obraz nakonec také prodán. Raná práce Děvčátko v interiéru z roku 1878 (obr. 66) pak byla vydražena v aukci Galerie Vltavín za 1,6 milionu korun. Jediným neprodaným Schikanederovým olejem tak byl drobný portrét umělcovy ženy, neúspěšně nabízený v květnu Galerií Kodl a v říjnu znovu společností Sýpka.

Jakub Schikaneder: Portrét ženy / 1884 / olej na dřevě
34 x 26 cm / nevydraženo / Sýpka 23. 10. 2011

 

Pokud do 19. století počítáme Schikanedera, měli bychom do téže kategorie zařadit i Miloše Jiránka a Karla Vítězslava Maška. Jejich obrazy se na trhu objevují jen velice vzácně, nedostupnost však automaticky neznamená vyšší ceny. Mnohdy vede spíše k tomu, že autora dokážou ocenit jen skuteční znalci. Maškův stylizovaný portrét Děvče s koláčem se tak na březnové aukci Dorothea prodal s mírným nárůstem za 156 tisíc korun, o Jiránkův skupinový portrét Návštěva pak na květnové aukci Galerie Pictura projevil zájem jen jediný dražitel. Dílo restituované z Národní galerie získal za vyvolávací cenu 504 tisíc korun.

Obrazů Václava Brožíka loni českými aukcemi prošlo hned čtrnáct. Nového majitele našla přesně polovina z nich. Nejlepšího výsledku dosáhl obraz Útěcha (obr. 44), dražený na listopadové aukci Galerie Arcimboldo. Datovaná práce z roku 1880, namalovaná Brožíkem v Paříži, navíc ve velkém formátu, představovala opravdu reprezentativní dílo. To poznali i dražitelé, takže se konečná cena dostala až na rekordních 2,23 milionu korun, téměř dvojnásobek vyvolávací ceny. Jediným dalším Brožíkovým obrazem vydraženým loni za více než milion korun byl půvabný portrét malířovy dcery z roku 1898, který v červenci nabídla londýnská aukční síň Bonhams. Prodal se za více než pětinásobek očekávané ceny, v přepočtu na koruny lehce přes milion.

Na trhu se objevilo i několik prací Vojtěcha Hynaise. Nejzajímavější byla Kytice z roku 1882, kterou nabídla společnost 1. Art Consulting ve své říjnové večerní aukci. Obraz, na který v jeden okamžik přihazovalo až osm dražitelů, se prodal za 372 tisíc korun, dvojnásobek očekávané částky.

Z autorů první poloviny 19. století zmiňme alespoň Antonína Machka a Františka Xavera Procházku. Machkovy protějškové portréty manželů Warterových dražila v únoru společnost Sýpka. Mužský portrét se prodal za 283 tisíc korun, dvojnásobek vyvolávací ceny, podobizna paní však zůstala nevydražena. Párové pastorální výjevy od Františka Xavera Procházky pak nabídla na své květnové aukci Galerie Kodl. Prodaly se s mírným nárůstem za 480 tisíc korun.

August Bedřich Piepenhagen: Bystřina / 60. léta / olej na plátně / 27 x 37,5 cm
cena: 960 000 Kč / Galerie Kodl 27. 11. 2011

 

Jak již bylo řečeno, bohatá byla zejména nabídka krajinářů českého 19. století, v čele s Augustem Piepenhagenem. V průběhu roku aukcemi prošlo hned třináct děl připisovaných aukčními domy tomuto umělci. V sedmi případech se jednalo o obrazy, u nichž autenticitu potvrdily autorky Piepenhagenovy předloňské výstavy. Přesto se z těchto sedmi obrazů čtyři neprodaly, což dokazuje, že trh je dostatečně saturován a noví zájemci o Piepenhagenovy krajiny nepřibývají. Jediným dílem, o nějž dražitelé skutečně bojovali, byl obraz Bystřina, který na listopadové aukci Galerie Kodl vylétl z necelých 580 na 960 tisíc korun.

Galerie Art Praha nabídla ve své květnové aukci vskutku galerijní krajinu Maxe Haushofera, od jehož narození loni uplynulo dvě stě let. Z vyvolávací ceny 420 tisíc se obraz nakonec dostal na 1,02 milionu korun (obr. 108). Nabízena byla i řada děl Haushoferových žáků. Výjimečným obrazem bylo Sváteční procesí od Václava Kautského. Obraz za vyvolávací cenu 780 tisíc korun na květnové aukci Galerie Kodl koupil galerista specializující se na toto období. Za 600 tisíc se na téže aukci prodala alpská scenerie od Aloise Bubáka. Na podzimní aukci Galerie Kodl byly prodány dva pendanty drobných olejových krajin od Huga Ullika. Typický Ullikův rukopis i miniaturní formát pokaždé dokázaly dražitele navnadit až k překvapivým cenám 480, respektive 492 tisíc korun. Oproti předloňskému výsledku (780 tisíc) se jedná o logický pokles, protože se podobné práce objevily na trhu v krátké době již potřetí.

Galere Kodl na svých dvou loňských aukcích nabídla také dvě kvalitní krajiny Adolfa Chwaly. Tento až v posledních několika letech znovuobjevený autor byl na podzim poctěn výstavou v Národní galerii, takže je skutečně v kurzu. To bylo vidět i na květnovém veletrhu Antique, kde bylo nabízeno hned několik obrazů tohoto malíře za částky odpovídající prodejním cenám na českých aukcích. Ty se stále výrazně liší od prodejních cen v zahraničních aukcích, kde navíc patří Chwala k hojně se vyskytujícím autorům, takže lze u tohoto malíře očekávat cenové korekce. Jedna z variant obrazu Skály nad řekou byla na květnové aukci vydražena za 840 tisíc, poloviční formát Krajina v bouři se pak na listopadové aukci prodal za 600 tisíc korun.

Adolf Chwala: Krajina v bouři / 70. léta / olej na dřevě / 53 x 41 cm
cena: 600 000 Kč / Galerie Kodl 27. 11. 2011

 

Rekordního výsledku dosáhl obraz Zimní podvečer Antonína Waldhausera. Na trhu zřídka vídaný velký formát byl v květnové aukci Dorothea vydražen za 384 tisíc korun, což je autorovo nové aukční maximum. Totéž platí pro Julia Mařáka, jehož obraz Na kraji lesa v květnu (obr. 74) se na jarní aukci Galerie Kodl prodal za 1,56 milionu korun. Mařák byl loni na aukcích zastoupen hned šesti oleji, což je na něj nebývale mnoho. Dražena byla také pětice krajin Antonína Chittussiho, ne všechny však našly nové majitele. Nejlepší z nich, Západ slunce ve Fontainebleau, byla na listopadové aukci Galerie Arcimboldo prodána za vyvolávací cenu 620 tisíc korun.

Novým aukčním rekordem českého trhu je cena 2,16 milionu korun za obraz Bílá otrokyně od Vlaha Bukovace (obr 47). Nový majitel toto rozměrné a ve své době provokativní dílo, které bylo roku 1886 vystaveno na pařížském Salonu, na lednové aukci Galerie Pictura získal za vyvolávací cenu. Na své květnové aukci pak galerie nabídla ještě jeden Bukovacův akt z pařížského období, s cenou 1,9 milionu korun však zůstal nevydražen.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...