ART+, vše o trhu s uměním
Září 2022 1807 

Ročenka 11 - Klasická moderna

Zhodnocení aukčních výsledků nejoblíbenějšího období - Moderny

Segment klasické moderny zůstává pochopitelně tím, kam stále směřuje největší procento z prostředků utracených na trhu s uměním. Přesto si nelze nevšimnout, jak pod vlivem širších ekonomicko-společenských souvislostí míra investičního odhodlání za poslední rok ochladla, kupci jsou stále obezřetnější, což se projevuje především v nižší míře nárůstů u těch mimořádných položek, kde bychom očekávali vášnivý dražební boj.

Takovými případy byly například obrazy Utěšitel od Emila Filly (o Fillových loňských výsledcích více v samostatné studii) a Hoře od Jana Zrzavého (obrázek 10 v přehledu milionových položek). Zrzavého vícekrát reprodukovaný a vystavovaný obraz z roku 1915, jehož prvním majitelem byl spisovatel Johannes Urzidil, na podzimní večerní aukci 1. Art Consulting získal jediný zájemce v sále za vyvolávací cenu 5,9 milionu korun. Přitom jen odhad i s provizí zněl na 7–8 milionů korun a Karel Srp, autor malířovy poslední monografie, se nechal slyšet, že očekával ještě vyšší cenu. Další výjimečná dvojice děl Jana Zrzavého se objevila v nabídce jarní večerní aukce, kdy Adolf Loos Apartment and Gallery získala do prodeje dva protějškové obrazy, Archanděla Gabriela (obr. 22) a Pannu Marii (obr. 16), tvořící dohromady námět Zvěstování. O tempery na dřevě vytvořené v roce 1952 se strhl očekávaný boj, cena vyletěla z 1,32 na 3,3 milionu za Archanděla Gabriela a 4,74 milionu za Pannu Marii. Dohromady tento diptych nového majitele vyšel na více než 8 milionů korun, což je čtvrtá nejvyšší cena za Zrzavého dílo.

František Foltýn: Ulice v Paříži

František Foltýn: Ulice v Paříži / 1925 / olej na plátně
60 x 73 cm / neprodáno / Pictura 9. 10. 2011

 

 Piazzetu (obr. 23), jeden z prvních Zrzavého pohledů na náměstí sv. Marka v Benátkách z roku 1928, dražila v květnu Galerie Kodl. Obraz původně z majetku nakladatele Otakara Štorch-Mariena vylétl dvojnásobně na 3,24 milionu korun. Ve stejný měsíc Galerie Art Praha prodala s mírným nárůstem za 2,28 milionu obraz Via Appia datovaný 1936 (obr. 46). V říjnu pak Adolf Loos Apartment and Gallery našla kupce pro dvě raně poválečné práce s proveniencí z rodiny malíře. Menší Lipnici (obr. 88) získal jediný zájemce za 1,29 milionu korun, větší Zátiší (jablko, ubrousek, váza) pak kupec na telefonu za 2,59 milionu korun (obr. 38).

V uplynulém roce prošla trhem také dvě výrazná plátna Josefa Čapka z poloviny 30. let, obě dražila Galerie Kodl. V květnové aukci obraz Neděle (obr. 11), původně visící v dvojdomku bratří Čapků ve známé místnosti „pátečníků“, vylétl ze 3,96 na 5,64 milionu korun. V listopadu šla do prodeje často vystavovaná a reprodukovaná Prodavačka výšivek (obr. 7). Kupce nakonec nalezla za vyvolávací cenu 6,96 milionu korun. Připomeňme, že jde o dvě nejdražší Čapkovy práce prodané od roku 2008. Majitele letos změnila ještě další tři zajímavá Čapkova díla, která všechna prošla poslední malířovou velkou retrospektivou, jež se v roce 2010 konala v Praze a v Pardubicích. Půvabnou Ženu s deštníkem (obr. 19), obraz z rodiny, vydražila Galerie Art Praha za 3,72 milionu korun. Na jarní aukci Adolf Loos Apartment and Gallery se s mírným nárůstem na 2,59 milionu korun prodali Myslivci, kteří patřili Olze Scheinpflugové (obr. 34). Společnost 1. Art Consulting pak na podzim ještě prodala Střelenou vránu (obr. 24) a v Galerii Kodl našla kupce také drobná Kytice v modré váze (obr. 53).

Trh s díly Václava Špály, který v posledních letech patří mezi nejfrekventovanější jména českých aukcí, loni poněkud stagnoval. Žádný z loni dražených obrazů do cenového vývoje příliš nezasáhl. Prodávalo se vesměs s lehkými nárůsty nebo za vyvolávací ceny. Výsledky tak za předloňskými Peřejemi na Orlici s cenou 5,4 milionu korun zůstaly hodně daleko. Nejdražším Špálou roku se stala Berounka u skály (obr. 28), prodaná hned v lednu u Pictury za vyvolávací cenu 3 miliony korun. Obraz se na trh vrátil po necelých osmi letech a jeho cena se za tu dobu přibližně zdvojnásobila. O 700 tisíc méně stála Vltava u Chvatěrub (obr. 45), svěží dílo ze Špálova tzv. zeleného období, dražené Galerií Kodl. Tatáž aukční síň v květnu za 1,56 milionu korun prodala i Hrad Kost (obr. 76) s typickou rukopisnou manýrou závěru 30. let a za 1,44 milionu sběratelsky zajímavý motiv maríny nazvaný Z přístavu v Marseille (obr. 79). Bez kupce na téže aukci naopak zůstalo rozměrné Zátiší s hyacinty a ovocem nabídnuté Galerií Vltavín. Obraz kombinující zdařilým způsobem v jedné kompozici krajinný prvek i motiv zátiší byl vyvoláván za 2,34 milionu korun. Se stejným propojením námětů se setkáme i u dalších dvou prodaných zátiší, Kytice s tulipány (obr. 87) a Květin na Otavě (obr. 58).

Z dalších autorů Osmy jmenujme Otakara Kubína, od kterého nabídla Galerie Kodl v květnu zajímavou francouzskou horskou scenerii Jezero Siguret (obr. 100), která vyšla na 1,14 milionu korun. Na téže aukci našla za 348 tisíc kupce i Venkovanka s košíkem. Původní majitel ji ovšem pořídil před čtyřmi lety ještě o 65 tisíc korun dráže. Klasizující Dívka píšící dopis se prodala u 1. Art Consulting za 472 tisíc korun. Dvojici francouzských krajin z Provence dražili v Dorotheu, obě skončily na 360 tisících korunách. Galerie Art Praha prodala za vyvolávaných 540 tisíc korun Kytici a za 384 tisíc korun Zátiší s ovocem, které pořídil před půl rokem kupec u Arcimbolda o čtvrtinu levněji. Neprodána zůstala naopak dvojice Kubínových figurálních námětů z 20. let, Ležící ženský akt u Adolf Loos Apartment and Gallery s nižším cenovým odhadem 2 miliony korun a Ženský akt u Arcimbolda s vyvolávací cenou 434 tisíc korun.

Bedřich Feigl: U stolu / 1938 / olej na plátně
68 x 87,5 cm / neprodáno / Pictura 30. 1. 2011

 

 Od Antonína Procházky se za 1,34 milionu korun prodalo Zátiší s konvicí a mísou ovoce (obr. 84) a ve stejné aukci 1. Art Consulting ještě zajímavá Dívka s kytičkou z roku 1926 (306 tisíc korun). U Galerie Kodl našla kupce raná expresionistická skica U stolu a v Galerii Art Praha enkaustika Alej, obě shodně po 576 tisících korun. Od tradičně nedostatkového Bohumila Kubišty loni prošel trhem pastel Florencie a drobný olej Kostelík v krajině. Obě práce našly kupce u Galerie Kodl za vyvolávací cenu 780 tisíc korun. Pictura zase nabídla v lednu výjimečnou figurální kompozici Bedřicha Feigla U stolu. Za vyvolávací cenu 720 tisíc korun ovšem kupce nenašla. V případě prodeje by se patrně jednalo o Feiglovo vůbec nejdražší dílo.

Dvě plátna nad hranicí jednoho milionu korun vloni zaznamenal Rudolf Kremlička. Jeho známé Bretaňské pobřeží (obr. 65) z roku 1930 vyšlo u Vltavínu na 1,68 milionu, mladší Dívka u stavu u Galerie Art Praha na 1,2 milionu korun (obr. 93), jeden příhoz nad první podání. Obě díla jsou reprodukovaná v monografii a byla vystavena na poslední Kremličkově souhrnné výstavě. Galerie Art Praha pak vedle Dívky u stavu prodala z téhož roku 1917 ještě Sukařku (648 tisíc korun). V Dorotheu se v září objevila ještě netypická Kremličkova Krajina z Turnovska, za 960 tisíc korun na ni však nikdo nezareagoval.

Od Františka Foltýna se loni prodala jediná Kompozice. Abstraktní olej z roku 1934 našel u Dorothea kupce za vyvolávací cenu 840 tisíc korun. V rámci trhu dvě zcela výjimečná Foltýnova díla z prvních pařížských let nabídla Pictura. Nejprve se v květnu objevila výrazná Kompozice z roku 1927, dražená v minulosti v Christie’s a prošlá výstavami ve Francii a v Německu. Její vyvolávací cena byla stanovena na 4,26 milionu korun, což by byl v případě prodeje jednoznačný tuzemský autorský rekord. Poté se v říjnu dražila ještě o dva roky mladší malba Ulice v Paříži. Ta dokumentuje zlomové období přechodu od realismu k abstrakci a začínala na částce 2,16 milionu korun. Obě díla však zůstala nevydražena.

Uplynulý rok nepřinesl nic mimořádného ani v případě Františka Kupky a Josefa Šímy. Až v listopadové aukci Vltavínu se objevila sběratelsky hodnotná Šímova krajina Hrad z roku 1939 (obr. 43), publikovaná v několika monografiích. Kupce přišla na 2,31 milionu korun. Podzimní dražba Prague Auctions zase nabídla Kompozici s kruhy (obr. 55), kvaš Františka Kupky datovaný do roku 1930. I s pětinovým nárůstem oproti minimálnímu podání vyšel na 2 miliony korun. Dva rané Kupkovy kvaše dražila v prosinci také společnost 1. Art Consulting, prodala se jedna z kompozic, a sice za 384 tisíc korun.

Z raných 30. let se loni na trhu objevila výrazná Venkovanka Jaroslava Krále (obr. 109), která se na aukci Galerie Art Praha prodala za 1,02 milionu korun. Královy kvalitní malby jsou na trhu velkou vzácností. V lednu se u Pictury dražila ještě jeho Dívka s chlebem z roku 1938, rozměrné klasicizující plátno s vyvolávací cenou 864 tisíc korun, zájemce ovšem nenalezlo. Už podruhé během čtyř let se naopak u 1. Art Consulting prodalo Koupání v Dinard od Pravoslava Kotíka, inspirované malbou Pabla Picassa, tentokrát za vyvolávací cenu 684 tisíc korun.
V minulém roce prošlo trhem také vzácné rané plátno Karla Černého, pocházející z Borovičkovy sbírky restituované z Národní galerie. Obraz V sadu (obr. 94) z roku 1936 pořídil kupec u Arcimbolda za vyvolávací cenu 1,17 milionu korun. Jiný olej Karla Černého, už válečné Zátiší s ovocem a lahvemi (obr. 41), se vydražil u Galerie Art Praha za 2,52 milionu korun. Nárůst na tomto obraze činil témět tři čtvrtě milionu korun. Zajímavé na tomto plátně je také to, že je původní majitel před třemi lety pořídil u Dorothea, a sice za 1,16 milionu. Vyvolávací cena tehdy byla ovšem pouhých 348 tisíc korun. I za cenu tehdejšího výrazného nárůstu se tedy kupec dočkal velmi slušného zhodnocení.

Otakar Mrkvička: Tvář na chodníku / 1943 / olej na plátně
40 x 37 cm / cena: 384 000 Kč / Dorotheum 21 5. 2011

 

Dvě výrazná předválečná díla Josefa Lieslera nabídla na podzimní večerní aukci Adolf Loos Apartment and Gallery. Vystavované a publikované Lovecké zátiší z roku 1937 (obr. 89) se prodalo s mírným nárůstem za 1,24 milionu korun, což je Lieslerova vůbec první milionová cena, jeho dosavadní aukční rekord byl přibližně na poloviční částce. Ve stejné aukci se za 540 tisíc korun prodal i obraz Zahrada lásky. Aukcí nově vzniklé Orlys Art Auctions loni prošlo také cenné rané dílo Endreho Nemese Ptáčník. Plátno několikrát vystavované v zahraničí i u nás bylo neúspěšně nabízeno za 792 tisíc korun. Ve stejné odpoledne se dražil i velmi významný Biblický motiv Eugena von Kahlera, obraz, kterým se autor účastnil výstavy spolku Neue Künstlervereinigung München, těsně předcházející formování skupiny Der Blaue Reiter. Kupec jej získal za první podání činící 780 tisíc korun.

V závěru roku nabídla 1. Art Consulting ve své aukci obraz Vojtěcha Preissiga Skvrny a linie v ploše (obr. 37), zapůjčený dlouhá léta v Národní galerii. Preissigova malba z tohoto období a takové úrovně byla dražena snad vůbec poprvé. Její výjimečnost odráží i dosažená cena. Kupec za ni zaplatil 2,61 milionu korun. Dosud nejdražší autorovo dílo vyšlo v roce 2004 přibližně na třetinu. V Dorotheu se přitom o měsíc dříve pokoušeli prodat jinou Preissigovu abstraktní krajinu, za 1,14 milionu ale zůstala bez zájemce. Vloni se dražila také dvojice maleb Františka Tichého. U 1. Art Consulting se na jaře prodal Klaun s mandolínou, kvaš datovaný do roku 1933. Jeho cena vzrostla téměř dvojnásobně na 472 tisíc korun. Raný Autoportrét pak na podzim nabídla Galerie Art Praha. Odešel s výrazným nárůstem za 864 tisíc korun.

V minulém roce se dražila také hned čtveřice olejů Otakara Mrkvičky, dříve téměř neprodávaného. Děvčátko s míčem z 20. let se v květnu u Pictury dostalo z vyvolávaných 216 až na 960 tisíc korun. Zátiší s hruškami ze stejného období už Pictura na podzim neprodala. Zájem byl naopak o už válečnou Tvář na chodníku, nabízenou v květnu v Dorotheu. Prodala se také s výrazným nárůstem za 384 tisíc korun.

Závěrem je ještě třeba zmínit dva autory, kteří vloni dosáhli nečekaně rekordních cen. Za překvapivých 720 tisíc korun se u Pictury prodalo Zátiší s ovocem a mandolínou Antonína Pelce, obraz ve stylu doznívajícího lyrického kubismu 30. let. Pelcova díla přitom dosud dosahovala maximálně poloviční výše. Jiná Pelcova malba ze 30. let, Ženský akt, byl v říjnu u Orlys Art Auctions vydražen za 384 tisíc korun. Obraz přitom prošel trhem před šesti lety za částku 112 tisíc korun. Na dvojnásobek svého dosavadního cenového maxima se dostal také Oldřich Koníček, když se v listopadu u Arcimbolda jeho rané Koupání z roku 1912 prodalo s polovičním nárůstem za 806 tisíc korun.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...