ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 14 - 19. století

Přes skutečnost, že obchod s uměleckými díly 19. století loni nepřesáhl výsledky předchozího roku, bylo v této oblasti zaznamenáno několik zásadních prodejů, z nichž se mnohé staly novými cenovými rekordy jednotlivých autorů.

Josef Mánes: Utonulý / 1867 olej na plátně / 26,3 x 21,3 cm neprodáno / Vltavín 25. 5. 2014 Josef Mánes: Utonulý / 1867 olej na plátně / 26,3 x 21,3 cm neprodáno / Vltavín 25. 5. 2014

 

Z tradičně oblíbených autorů tvořících na počátku dlouhého století je trh dlouhodobě zásobován pracemi Ludvíka Kohla. Ze čtyř architektonických scenerií projevili kupci zájem pouze o malbu Loučení prodanou za vyvolávací cenu 216 tisíc korun na listopadové aukci Galerie Pictura. Stejnou společností byl za vyvolávací cenu 540 tisíc korun prodán žánrový výjev zachycující Ženu s dítětem u vody otce malířského klanu Mánesů Josefa. Kvalitativně výjimečná krajina tohoto autora s Pasáčkem koz zůstala při vyvolávací ceně 1,92 milionu korun bez kupce. Úspěšnější byli majitelé krajinářských děl Augusta Bedřicha Piepenhagena, jehož prací se v loňském roce prodalo nejvíce za několik posledních let. Z patnácti nabízených jich bylo prodáno třináct za celkovou sumu přesahující 2 miliony korun. Nejvýše draženou položkou se stal Pohled na hrad Loket nad Ohří, jehož cena stoupla v licitaci společnosti Adolf Loos Apartment nad Gallery na konečných 564 tisíc korun.

O setrvalé přízni publika lze hovořit též v případě prací Antonína Navrátila. Loni bylo na aukcích prodáno celkem osm jeho děl za celkovou sumu přesahující 3 miliony korun. Bezesporu nejzajímavějším obrazem z této nabídky byla Krajina s horskou pilou vydražená za konečných 1,56 milionu korun Galerií Kodl (obr. 93). Stala se tak druhým nejdražším dílem autora v moderní dražební historii. Jiným zajímavým výjevem je Navrátilova figurální scéna U studánky, která byla dramaticky dražena v aukční síni European Arts až do výše 588 tisíc korun.

Nejvýznamnější událostí v oblasti děl vytvořených v první polovině 19. století se stala dražba figurální kompozice Víra, Naděje a Láska z vídeňského období Františka Tkadlíka (obr. 100). Obraz známý z několika výstav se stal po letech prvním reprezentativním dílem autora na aukčním trhu vůbec. Jeho cena vystoupala v aukci na hodnotu 1,44 milionu korun.

Z krajinářů tvořících po polovině století jmenujme Adolfa Kosárka, jehož vzácně se vyskytující dílo bylo oceněno publikem ve dražbě Horské krajiny v bouři (obr. 53). Cena malby vzrostla z 1,6 na 2,64 milionu korun a těsně se přiblížila cenovému rekordu autora. Úspěšně si vedl též další Haushoferův žák Adolf Chwala. Z deseti nabízených prací našlo sedm nové majitele, kteří dohromady zaplatili za tyto obrazy více než 3 miliony korun. Mezi nejceněnějšími díly autora se umístila poněkud atypická působivá scenerie Večer na jezeře s konečnou cenou 720 tisíc korun. Se shodnou cenou, lišící se pouze výší aukční provize, se za částku více než 0,5 milionu korun prodaly dva pohledy z Chwalovy oblíbené krajiny při jezeře Mondsee.

Zajímavý byl uplynulý rok pro zájemce o dílo Josefa Mánesa. Navzdory nízké četnosti nabízených děl se na domácím trhu objevily hned dvě pozoruhodné práce. Drobná působivá romantická malba Utonulý, která byla nabídnuta s vysokou cenou 12 milionů korun Aukční síní Vltavín, a reprezentativní Portrét paní Aloisie Taschkové (obr. 87). Posledně zmiňovaná práce vytvořila svou konečnou cenou 1,62 milionu korun nový obchodní rekord autora.

Václav Brožík: Kometa olej na plátně / 81 x 65 cm cena: 960 000 Kč / Galerie Kodl 30. 11. 2014 Václav Brožík: Kometa
olej na plátně / 81 x 65 cm
cena: 960 000 Kč / Galerie Kodl 30. 11. 2014

 

Nový autorský rekord byl vytvořen též sběrateli obrazů Jaroslava Čermáka. Z celkových šesti nabízených prací zůstala bez kupce jen jedna a součet realizovaných cen překročil 5 milionů korun. Nejvyšší historické ceny dosáhla v loňském roce malba Slovenský bača se psem vydražená po urputné licitaci za konečných 3,53 milionů korun (obr. 36). Mezi další zajímavá díla tohoto autora, která nedávno změnila kupce, patří též monumentální náboženská kompozice zachycující Svatého Mikuláše v liturgickém šatě inspirovaném pravoslavím. Za toto dílo zaplatil nový majitel vyvolávací cenu 984 tisíc korun.

Vysokou úspěšnost zaznamenala plátna Beneše Knüpfera. Za minulý rok jich bylo prodáno sedm za neobvykle vysokou celkovou sumu více než 3,5 milionu korun. Největší podíl na tomto úspěchu má obraz Nejistá kořist zachycující pokus dvou rybářů o ulovení mořské panny. Práce prodaná za rekordních 960 tisíc korun byla následována dalšími čtyřmi plátny, jejichž konečné ceny se pohybují v rozmezí 180 až 900 tisíc korun.

Tradičně sledovaným okruhem autorů významných pro kulturní dějiny země jsou příslušníci takzvané generace Národního divadla. Podobně jako v minulých letech byla z této skupiny obchodně nejúspěšnější díla Václava Brožíka a Vojtěcha Hynaise. Přestože bylo prodáno o pět Brožíkových prací méně než v loňském roce, byli za těchto čtrnáct obrazů sběratelé ochotni nabídnout více než 10 milionů korun, čímž překonali odpovídající částku z minulého – doposud nejúspěšnějšího – roku. Zároveň byl překonán autorský rekord prodejem obrazu Husopaska, jehož cena vystoupala v dražbě o více než milion korun a zastavila se na konečné sumě 2,64 milionů korun (obr. 54). Další malbou přestoupivší milionovou hranici se stal obraz U pramene, prodaný za 2,04 milionů korun. Jinak vypadala situace v případě prodejů děl Václava Hynaise. Přestože bylo prodáno více jeho prací než v dřívějších letech, celková suma stržená za tato díla byla poměrně nízká. Stotisícovou hranici překonalo Jaro, Dívka s knížkou a Hlava dívky.

Vojtěch Hynais: Dívka s knížkou  olej na kartonu / 35 x 29 cm cena: 204 000 Kč / Galerie Art Praha 29. 11. 2014 Vojtěch Hynais: Dívka s knížkou
olej na kartonu / 35 x 29 cm
cena: 204 000 Kč / Galerie Art Praha 29. 11. 2014

 

Díky pařížskému přátelství s oběma zmiňovanými mistry obohatil počátkem 20. století český kulturní prostor chorvatský malíř Vlaho Bukovac. Jeho práce byly vysoce ceněny již ve 20. letech a tato obliba trvá mezi našimi sběrateli dodnes. Ti loni utratili za Bukovacova plátna nejvyšší částku v moderní historii, přesahující 4 miliony korun. Největším úspěchem roku a zároveň autorským rekordem se stal prodej figurální malby V máji uskutečněný v Dorotheu (obr. 52). Cena obrazu vystoupala v licitaci o více než milion korun a zastavila se na částce 2,64 milionu korun.

Na konci našeho přehledu se dostáváme k oblíbeným dílům autorů tvořících často velmi rozmanitým způsobem v období kolem počátku 20. století až do vypuknutí světové války. Ikonou mezi těmito malíři se stal mezinárodně uznávaný Alfons Mucha. V loňském roce byla v českých aukcích vydražena jeho díla za více než 10 milionů korun. Z nemnoha maleb, které byly nabízeny, bylo komerčně nejúspěšnější monumentální dekorativní Panneau z pavilonu Bosny a Hercegoviny na světové výstavě v Paříži v roce 1900 (obr. 6). Tato emblematická práce byla prodána za vyvolávací cenu 9,6 milionů korun. Výsledek se stal zároveň novým rekordem autora na českém trhu. Mimořádně úspěšně se jeví sledované období též pro majitele děl Jana Preislera. Za toto hodnocení může prodej jedné z variant části triptychu Jaro, která byla vydražena za rekordních 8,87 milionů korun (obr. 8). Z dalších mimořádných solitérních prodejů děl tohoto období jmenujme ještě alespoň Chalupy v Železných horách Jindřicha Průchy vydražené za 1,56 milionu korun (obr. 94), Uprkův Pohřeb z roku 1903 prodaný za vyvolávací cenu a rekordních 2,28 milionů korun (obr. 60) či Jinocha s mečem Maxe Švabinského za 780 tisíc korun.

Na přelomu staré a nové doby se nachází též dílo jednoho z nejoblíbenějších domácích autorů, Jakuba Schikanedera. V roce 2014 byly prodány čtyři jeho obrazy z šesti nabízených za celkovou sumu přes 13 milionů korun. Nejvýše, až na částku 6,72 milionů, byla dražena monumentální Samota (obr. 12), po níž následuje Zahradní zákoutí se psem za 3,84 milionů (obr. 29), Intimní chvilka vydražená za konečných 2,64 milionů (obr. 51) a Smutný návrat za 600 tisíc korun.

Přehled prodejů malířských děl mistrů 19. století odpovídá rozvoji místní sběratelské komunity. Kupci se stále více kultivují a stávají se náročnějšími. Za výtvarné umění jsou ochotni platit vysoké částky, ovšem pouze za prvotřídní kusy pečlivě vybírané z aktuální nabídky. Doufejme, že se tato tendence ukáže jako setrvalá i v následujících letech.

Vlaho Bukovac: Ležící ženský akt olej na plátně / 31 x 45 cm Cena: 930 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014 Vlaho Bukovac: Ležící ženský akt
olej na plátně / 31 x 45 cm
Cena: 930 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...