ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Ročenka 14 - Do veřejných sbírek

Přes své relativní mládí je již fond Pro arte, specializovaný na investice do výtvarného umění, znám odborníkům, obchodníkům i sběratelům výtvarného umění. Jednou ze silných stránek této společnosti je schopnost kvalifikovaně vybírat a nakupovat díla z celosvětové nabídky.

Edgar Degas: Tanečnice /1904 lipové dřevo, polychromie, textilie / 80 cm Pro Arte Edgar Degas: Tanečnice /1904
lipové dřevo, polychromie, textilie / 80 cm
Pro Arte

 

Z bohaté akviziční činnosti představíme tři vybrané artefakty, které byly zakoupeny v loňském roce. Dva z nich se prostřednictvím dlouhodobých zápůjček stanou součástí stálých expozic veřejných sbírkotvorných institucí.

Nejstarší prací je plátno s názvem Modlitba za oběšence z roku 1861, považované za jeden z nejvýznamnějších obrazů českého realismu. Pražský rodák Soběslav Pinkas jej namaloval v Paříži, kde jej v roce 1861 vystavil s tehdy neznámými realisty, mezi nimiž byl například i byl Édouard Manet. Pinkasův Oběšenec ovšem, stejně jako Manetova díla, na Salonu propadl, vyvolal skandál a zapsal se do dějin realismu. Podnětem ke vzniku obrazu byla sebevražda Pinkasova přítele Josefa Wehleho v roce 1857. Pro samotného Pinkase to byl jistě šok, ze kterého se musel vzpamatovávat delší dobu, neboť teprve o dva roky později se odhodlal namalovat obraz, v němž celou tragédii zobrazil.

Po představení na Salonu se po obrazu slehla zem a přes 150 let byl pouhou legendou. O jeho podobě svědčila pouze posměšná karikatura z dobového tisku a několik skic. Teprve nedávný objev díla ve Francii ukázal i na zajímavý druhý život obrazu, neboť Pinkas oběšence zamaloval, a tím za ním zametl na dlouhá léta stopy. Dílo, které bylo fondem zakoupeno na aukci ve francouzském Dijonu, získalo své pevné místo ve správě Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde se stane součástí nově budované stálé expozice. 

Z roku 1904 pochází marioneta Edgara Degase, která je jedinou známou dochovanou loutkou tohoto slavného impresionisty. Autor vycházel při práci na hlavičce této marionety z původního voskového modelu své sochy, která představuje čtrnáctiletou tanečnici Marii Van Goethemovou. Loutka, kterou dle rodinné legendy Degas vyřezal už téměř slepý, byla jedinou z Tanečnic loutkového Théâtre des Nabots, vybavenou jím vytvořenou hlavou.  Po celé století byla opatrována jako nejvzácnější postava slavné Chesnaisovy loutkářské sbírky, kam se dostala z majetku zakladatelky divadla Mme Forainové. Po pečlivé přípravě byla marioneta vydražena fondem proti jiným silným zájemcům, mezi nimiž byli též zástupci Francouzského národního muzea loutek a Centre Pompidou. Nákup byl učiněn pro sbírky Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, kde bude zpřístupněn veřejnosti ve speciální trezorové místnosti.

Jiným dílem loňských akvizic je portrét André Bretona od Toyen z roku 1950. Práce dokládající mezinárodní rozměr surrealistického hnutí visela dlouho v Bretonově ateliéru. Po jeho smrti ve zmatku zapadla za skříň a během soupisu pozůstalosti byla prohlášena za ztracenou. Při stěhování nábytku pak byla v roce 2004 objevena a stala se součástí sbírky surrealismu v majetku manželů Cullenových v americkém Houstonu. Nebýt zmiňované náhody, díky které obraz unikl státnímu nákupu, visel by dnes pravděpodobně na slavné Zdi André Bretona v Centre Pompidou. Pro české publikum je toto dílo významné též jako doklad vztahu, který panoval v centru mezinárodního surrealismu mezi jeho zakladatelem a Toyen.

Toyen: Portrét André Bretona /1950 olej, uhel, stříbrné flitry, plátno / 46 x 64 cm Pro Arte Toyen: Portrét André Bretona /1950
olej, uhel, stříbrné flitry, plátno / 46 x 64 cm
Pro Arte

 

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...