ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 14 - Otakar Kubín

Otakar Kubín je jeden z malířů klasické moderny, o němž bylo v uplynulém roce velmi slyšet. Autor prodávaný dosud tradičně v ustálené kvalitě a cenové hladině do výše jednoho milionu korun, reprezentovaný na aukcích především svou francouzskou a pozdní českou krajinářskou tvorbou. To vše platilo ještě před rokem.

Otakar Kubín: Zátiší s podnosem / 1912 - 14 olej na plátně / 61 x 49 cm cena: 6 392 000 Kč / 1. Art Consulting 15. 5. 2014 Otakar Kubín: Zátiší s podnosem / 1912 - 14
olej na plátně / 61 x 49 cm
cena: 6 392 000 Kč / 1. Art Consulting 15. 5. 2014

 

Kubínův loňský příběh je příkladem toho, nakolik zavedenou aukční „tvář“ a cenovou hladinu autora pozmění jedno či dvě díla mimořádné kvality, datace a provenience, jež se na trhu objeví a o něž mají sběratelé možnost bojovat.

Dosavadní autorský rekord ve výši 2,88 drželo ojedinělé kubo-expresionistické Kubínovo Zátiší s podnosem, vzniklé v letech 1912–14. V rámci aukce Dorothea, konané v listopadu 2006, šlo tehdy o prodej za vyvolávací cenu. Přesto se dosažená částka, vzhledem k autorově tehdejší prodejní historii, pohybovala v mimořádné výši. Na další práce z Kubínova nejsilnějšího období krátce po roce 1910 se pak na českém trhu čekalo roky. Výrazně se ledy hnuly především v loňském roce. V katalogu lednové aukce společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery se objevilo mimořádně zdařilé rané plátno Music Hall Bobino na rubu s provenienčním razítkem předválečné sbírky Františka Čeřovského. Práce z roku 1910, která zaujímá v rámci Kubínovy tvorby zcela specifické postavení, jistě byla jedním z chefs-d’oeuvrů této kolekce. Od počátku 60. let strávila několik desetiletí ve fondech Národní galerie, poté byla navrácena v restituci. Do aukčního boje šla s do té doby ojedinělou vyvolávací cenou 4,2 milionu, na niž zareagoval kupec v sále. Zaplatil za ni konečných 5,082 milionu korun, a nastavil tak nový autorský rekord.

Další malbu Otakara Kubína, která si odžila své období ve fondech Národní galerie a pochází z jiné významné pražské sbírky, nabídla v květnu 1. Art Consulting. Šlo o Zátiší s podnosem z krátké a významné kubo-expresionistické periody let 1912–14, která je u Kubína jistou spojnicí mezi pražským a následným pařížským obdobím. Povzbuzena lednovým prodejem, bojovala o tuto malbu již čtveřice zájemců. Konečná cena se tak dostala téměř na 6,4 milionu korun, což znamenalo i další posunutí hladiny autorského rekordu. Rok 1912 je obdobím, kdy se Kubín, poté co od roku 1907 pracoval a vystavoval v Mnichově se skupinami Der Sturm a Der Blaue Reiter, přestěhoval natrvalo do Paříže. Tento fakt také vysvětluje skutečnost, proč jsou v rámci českého prostředí Kubínova díla z této krátké periody tak vzácná. Pokud se vůbec objeví mimo veřejné sbírky, jde většinou o novodobé importy.

Podobným příkladem je jeden z klíčových raných námětů Otakara Kubína Kubistická figura. Ten se v podobě malířského zpracování objevil v listopadové aukci Sotheby’s, na rubu se značením číslicí „5“. Práce v katalogu provenienčně spojená s berlínskou galerií Der Sturm a Georgem Antheilem vyvolala velký zájem dražitelů. Šťastný kupec za ni po nárůstu zaplatil konečných 181 tisíc liber, což je částka v přepočtu odpovídající rovněž 6,4 milionu korun, a tedy i potvrzení jarních pražských prodejů a do jisté míry i nového statusu Otakara Kubína v rámci trhu s českou klasickou modernou.

Pro srovnání, podobné práce tohoto období, pro něž je příznačná přísná kubizující kompozice a expresivní barevnost držená ve dvou třech základních tónech, se objevily v aukci londýnské Sotheby’s už v červnu 2012. Dvojice tehdy nabídnutých figurálních olejů šla do dražby s horní hranicí odhadu ve výši 50–60 tisíc liber. Listopadová Kubistická figura začínala dražební boj již s odhadem v rozpětí 90 až 120 tisíc liber. Toto ne právě nepatrné navýšení není jen odrazem výjimečné provenience galerie Der Sturm, ale koneckonců také jarních pražských výsledků.

Z dalších Kubínových prací, které v uplynulém roce prošly trhem, neopomeňme dvojici figurálních maleb přelomu 10. a 20. let. Osobitý Portrét senátora Alcime Renaudota z roku 1918 se dražil v lednu u Adolf Loos Apartment and Gallery. Příznivou vyvolávací cenu 90 tisíc se zájemcům podařilo více než zdvojnásobit na 254 tisíc korun. Za pozornost stojí i Ležící akt, patrně z 20. let, kdy se Kubín ve Francii figurální tvorbě početněji a kvalitativně ještě přesvědčivě věnoval. Jde o práci, která prošla poprvé českými aukcemi před třemi lety a v kontextu tehdejších prodejů zůstala s vyvolávací cenou 1,7 milionu nedoceněna. Na říjnové aukci European Arts si našla svého zájemce s výrazným nárůstem na 3 miliony korun. Z tradiční řady Kubínových krajin a kytic v průběhu roku ještě vystoupila také dvojice vydařených komorních zátiší: Kuchyňské zátiší, v únoru u 1. Art Consulting za 192 tisíc, a Stolní zátiší, v listopadu u galerie Kodl za 348 tisíc korun.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...