ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 14 - Varia

Při procházení výsledků domácího trhu se starožitnostmi narážíme na množství zajímavých předmětů nezařaditelných do žádné z velkých tradičních kategorií obchodovaného zboží. Nejvýznamnější z těchto položek nabízených aukčními domy připomíná následující ohlédnutí za loňským rokem.

Johann Heinrich Naumann: Stolní horizontální hodiny / 1730 mosazné zlacené pouzdro / 14 x 17 cm cena: 806 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014 Johann Heinrich Naumann: Stolní horizontální hodiny / 1730
mosazné zlacené pouzdro / 14 x 17 cm
cena: 806 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014

 

Dobře si vedly již tradičně oblíbené historické zbraně. Největší úspěch zaznamenala křesadlová pistole známého karlovarského puškaře Leopolda Bechera mladšího, který se zaměřil na šlechtickou klientelu tvořenou návštěvníky těchto lázní. Tato zbraň dosáhla v aukci Arthouse Hejtmánek neobvyklé výše 992 tisíc korun. Za 744 tisíc korun byl prodán pár pistolí taktéž s křesadlovým zámkem z petrohradské dílny Johanna Adolpha Greckého, který zdědil řemeslo po svém otci, švédském puškaři Johannu Joachimovi. Práce tohoto mistra dodávajícího zboží i na carský dvůr jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách petrohradské Ermitáže. Z chladných zbraní se s cenou 72 tisíc korun umístila nejvýše rakouská důstojnická šavle proslaveného pražského zbrojíře Antonína Preise vytvořená před rokem 1883. Zbraň s věnováním pro rotmistra Antonína Stárka byla vydražena v aukci společnosti Dorotheum Praha.

O firemním rekordu na českém trhu by se dalo hovořit v případě prodeje zlatých kapesních hodinek ženevské firmy Patek Philippe vybavených minutovým bitím. Tento chronograf byl prodán společností Arthouse Hejtmánek za vyvolávací cenu 744 tisíc korun. K dalším zajímavým položkám patří kapesní zlaté hodinky téhož výrobce vydražené za vyvolávací cenu 310 tisíc korun či kapesní hodinky značky Audemars Piguet zdobené okružím briliantů a safírů za 285 tisíc korun. Zájem publika vzbudila též trojice vzácně se vyskytujících signovaných kočárových hodin, které byly všechny prodány po napínavé licitaci za ceny v rozmezí 322 až 483 tisíc korun. Nejvýše draženým časoměrem se staly v roce 2014 s cenou 806 tisíc korun horizontální stolní hodiny ze saské dílny Johanna Heinricha Naumanna datované rokem 1730.

Jiným artiklem, který v tomto období lákal kupce na českém trhu, se staly zlatnicky zpracované dózy a tabatěrky vytvořené v rozmezí od konce 18. do počátku 20. století. Dokonale provedené artefakty s cenami dosahujícími až k hranici 500 tisíc korun se staly přehlídkami rozmanitých vzácných materiálů a náročných technik zpracování. Nejčastěji jsme se mohli setkat s různě barevnými slitinami zlata, brilianty a translucidním emailem doplněnými například portrétní miniaturou nebo druhotně užitou pamětní medailí. Přestože byla většina těchto drahocenných předmětů nabízena bez udání původce, nechybělo mezi autory ani jméno prominentního carského zlatníka německého původu Petera Carla Fabergého.

Cenný materiál spojuje též několik významných aukčních položek pocházejících z evropských stříbrnických dílen. Jednou z nich je i jednoosobní cestovní čajový servis vyrobený firmou synů Gabriela Petroviče Gračeva, která v roce 1896 získala titul dodavatele carského dvora. Soubor byl prodán za vyvolávací cenu 434 tisíc korun. Jiným vzácným předmětem z tohoto materiálu je špičkově zpracovaný nástolec s figurálně pojednaným dříkem od neznámého umělce vydražený po delší licitaci za konečných 297 tisíc korun. Částky 235 tisíc korun dosáhly v aukci párové stříbrné svícny zdobené pestrým přihrádkovým emailem z dílny 3. moskevského Artělu v období po roce 1907.

Zvláštní surovinou používanou pro luxusní předměty v průběhu celé známé historie lidstva se stal sloní kel. Předměty z tohoto materiálu obohaceného uměleckým ztvárněním patří pochopitelně i na českém trhu k těm nejvíce ceněným. Na půdě brněnské společnosti Zezula byla na jaře vydražena miniatura oltáře se slonovinovou sochou Madony datovaná do 17. století. Architektura retabula byla dále zdobena též slonovinou a stříbrnými aplikami. Licitaci vyhrál zájemce, který nabídl 354 tisíc korun. Dalším významným prodejem slonovinové skulptury se stala aukce mistrovsky provedené reliéfní postavy Marie Magdaleny, která byla dříve patrně součástí rozsáhlejšího sousoší celé kalvárie. Řezba byla vydražena za konečných 165 tisíc korun.

Jednou z nejpozoruhodnějších položek v této oblasti se v loňském roce stala dvojice empírových svícnů vytvořených kolem roku 1810 pravděpodobně francouzskými umělci. Rozměrná svítidla s figurálními dříky jsou vytvořena z kontrastně působícího bronzu, jehož části jsou tmavě patinovány a částečně zlaceny v ohni. Po téměř dvojnásobném nárůstu byla tato dvojice vydražena za konečných 620 tisíc korun.

Uplynulá sezona ukazuje, že si domácí aukční trh dokáže poradit i se sběratelskými předměty vysoké úrovně, jejichž ceny se pohybují v řádech stovek tisíc korun. České prostředí přitahovalo mimo našich zájemců též bohaté kupce ze zahraničí, především z Ruska, kteří zde nakupovali luxusní předměty pocházející z jejich vlastní kulturní oblasti. Lze jen litovat, že takto kvalitní nabídka není rovnoměrněji rozdělena mezi více aukčních síní, nýbrž je doménou jen nemnohých z nich.

Empírové párové svícny / 1810 zlacený a patinovaný bronz / 98 cm cena: 620 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014 Empírové párové svícny / 1810
zlacený a patinovaný bronz / 98 cm
cena: 620 000 Kč / Arthouse Hejtmánek 22. 5. 2014

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...