ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Ročenka 14 - Zklamaná očekávání?

Sbírka Cullenových v Londýně

Snad jen ve velmi specifické atmosféře přelomu osmdesátých a devadesátých let, době tání politických ledů a bezprecedentní otevřenosti Západu vůči východní Evropě, mohla vzniknout sbírka, jako je ta manželů Cullenových. Její londýnský rozprodej sliboval být jednou z událostí roku.

Jindřich Štyrský: Kořeny / 1934 olej na plátně / 46 x 81,5 cm cena: 146 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014 Jindřich Štyrský: Kořeny / 1934
olej na plátně / 46 x 81,5 cm
cena: 146 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014

 

Sbírka manželů Cullenových ztělesňuje zcela ojedinělý fenomén zámořského sběratelství soustředěného na českou meziválečnou avantgardu s těžištěm v surrealismu a imaginaci. Její majitelé, texaští miliardáři a mecenáši Roy a Mary Cullenovi, ji zaníceně budovali od počátku 90. let 20. století. Iniciačním zážitkem se jim stala přehlídka české moderny let 1900–1945, pořádaná houstonským muzeem umění na podzim 1990.

Inspirací pro nás byla průkopnická výstava Czech Modernism, kterou již před mnoha lety uspořádalo Museum of Fine Arts v Houstonu. Byla nám vodítkem, když jsme začali sestavovat vlastní sbírku odpovídající našemu vkusu i citu,  říká k počátkům rodinné kolekce Mary Cullenová. Kolekci pak s velkým zapálením vytvářeli a šlechtili další čtvrtstoletí. Časté byly cesty do Prahy, „která se právě začínala probírat z izolace komunistické éry“, setkání s místními osobnostmi, historiky umění, návštěvy důležitých výstav, jakou byla retrospektiva Toyen pořádaná Galerií hlavního města Prahy v roce 2000. Český surrealismus a Skupinu 42 sledovali Cullenovi v celé jejich šíři, sbírka nebyla zdaleka omezena jen na klíčová jména známých zástupců působících ve Francii. Dokázali ocenit řadu zajímavých a kvalitních prací na papíře, drobné skici Wachsmanna, Muziky, Bílka, Hudečka, Pravoslava Kotíka, koláže Karla Teigeho, dobové bibliofilie a časopisy.

Nositelem této přesoceánské sběratelské vášně byl, podle vlastních slov Mary Cullenové, obdiv a fascinace nad tím, „…kolik umělců se dokonce i v těch nejhorších časech dokáže povznést nad nepříznivé životní okolnosti a vytvořit něco překrásného“. A jako každé „pravověrné“ sběratelství, vycházející více z motivací nitra než peněženky, vedlo i toto k navázání mnoha transatlantických přátelství a vazeb. Poté co jeden z manželů, správce ropného impéria Quintana Petroleum Company Roy Cullen, v dubnu 2014 ve věku 84 let zemřel, rodina se rozhodla tuto kapitolu uzavřít a sbírku rozpustit.

František Kupka: Ženy (Étude pour Accent Noir) pastel na papíře / 38,5 x 29 cm cena: 47 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014 František Kupka: Ženy (Étude pour Accent Noir)
pastel na papíře / 38,5 x 29 cm
cena: 47 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014

 

Příležitosti nabídnout téměř 130 prací z kolekce Cullenových evropskému, a především českému prostředí se na podzim chopila aukční síň Sotheby’s. S vědomím velkolepého úspěchu a ohlasu, jaký u zdejšího publika, nasyceného již možnostmi domácího trhu a bažícího po umění s puncem zahraniční provenience, sklidila licitace položek ze sbírky manželů Hascoeových v červnu 2011, šla od počátku do dražby snad až s nepřiměřenými očekáváními. A to i cenovými, nereflektujícími příliš současnou situaci českého trhu ani zvyšující se zkušenostní odstup zdejších kupců.

Nejvíce nadějí navrhovatelé vkládali do licitace klíčové položky sbírky, v Čechách dobře známého a publikovaného plátna Marie Čermínové – Toyen Poselství lesa z roku 1936. Práce, o jejíž získání sběratelé velmi usilovali, šla do dražby s odvážným odhadem 700 tisíc až 1 milion liber (po započtení dalších poplatků 32–46 milionů korun). Pokud by se tedy prodala, byť na spodní hranici svého odhadu, šlo by v tu chvíli o celosvětově nejdražší malířčino dílo figurující mezi pěti nejcennějšími položkami českého umění vydraženými na novodobých aukcích.

Oproti očekávání však nebyl v poloprázdném sále, se sotva několika českými zástupci, o malbu sveden příliš velký boj. První nabídka činila 480 tisíc liber, po několika příhozech dražba skončila na kladívkové ceně 520 tisíc liber. Včetně aukční provize, DPH z této provize a autorských poplatků by za dílo kupec z Evropské unie či ČR zaplatil celkem 681 tisíc liber, v přepočtu necelých 24 milionů korun. Protože však konečná cena na sále skončila pod spodní hranicí odhadu a dražebním limitem, aukční síň položku po jistém váhání označila za neprodanou. Nebýt těchto nepřiměřených očekávání a snahy vyhnat konečnou cenu do rekordních výšin, mělo Poselství lesa na sále svého českého zájemce, ochotného zaplatit částku odpovídající nejnižší nabídkové ceně.

Protože právě do propagace významu této položky vkládali u Sotheby’s velké naděje, její licitace tak vzala zcela nečekaný směr. A i když už předchozí aukce téhož odpoledne, nabízející v rámci kolekce východoevropského umění Jiný úhel pohledu řadu atraktivních českých položek (více ve studii věnované bohemikům), i dražby dalších prací ze sbírky Cullenových dopadly uspokojivě dobře, po skončení aukce v sále panovalo trapně rozpačité ticho.

Přes rozporuplný výsledek a patrně i zklamaná očekávání navrhovatelů potěšila řada prací z této kolekce také české kupce. Podle tiskové zprávy Sotheby’s putovalo do Čech celých 40% vydražených položek. Zástupce českého investičního fondu přítomný na sále pod spodní hranicí cenového odhadu zakoupil výjimečný Portrét André Bretona z dílny Toyen. Práce, kterou malířka Bretonovi věnovala do jeho sbírky, vyšla na celkovou částku 124 tisíc liber (4,3 milionu korun, včetně dalších poplatků). Menší z erotických koláží Jindřicha Štyrského z cyklu Stěhovací kabinet zase zakoupila za necelých 28 tisíc liber (necelý milion korun, včetně dalších poplatků) do své sbírky soukromá česká galerie.

Celkově slavily největší úspěch právě fotografie a práce na papíře. Jiná Štyrského koláž ze stejného cyklu vyšla v přepočtu na 3,7 milionu, koláž č. 9 z cyklu Emilie přichází ke mně ve snu pak na 1,5 milionu a jedna z titulních prací aukce – raně poválečná koláž Karla Teigeho se stíhačkami Spitfire – na 2,8 milionu korun. Raketového nárůstu na 42,5 tisíce liber se dočkaly fotografie Jindřicha Heislera, jdoucí do aukce s odhadem mezi 1 – 1,5 tisíce liber, pastelový ženský akt Františka Kupky nebo tři ročníky Revue Devětsilu RED.

Karel Teige: Revue Devětsilu (RED) / 1927 - 30 30 vydání / 23 x 18 cm cena: 12 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014 Karel Teige: Revue Devětsilu (RED) / 1927 - 30
30 vydání / 23 x 18 cm
cena: 12 500 GBP / Sotheby’s Londýn 12. 11. 2014

 

Nejdražší položkou aukce se stal olej Jindřicha Štyrského Kořeny, prodaný hluboko pod spodní hranicí cenového odhadu i částkou, za niž se obdobné dílo prodalo před rokem v Praze. Majitel si dílo odnesl za 146,5 tisíce liber. Včetně 20% DPH z provize a 5% poplatku z kladívkové ceny vztahujícího se na položky dovážené ze zemí mimo území EU cena činila 163 tisíc liber, tedy 5,7 milionu korun.

Celkově aukce vynesla 784,2 tisíc liber, a to opět bez DPH a dalších poplatků. V přepočtu na koruny sběratelé za díla Cullenových utratili na 27,6 milionu korun, prodalo se 82% položek. Pro srovnání, za sbírku Hascoe před třemi lety kupci dali souhrnně více než desetinásobek. Zatímco se tedy rozprodej svým způsobem unikátní sbírky Cullenových měl stát jednou z hlavních událostí uplynulé sezony, již nyní na něj české publikum téměř pozapomnělo. Do Čech je však dobrou zprávou o výrazně vyšší vyzrálosti českých kupců, jejich obezřetnějším rozhodování co do akvizic dlouhodobě cenově vybuzené klasické moderny a nadějném sběratelském docenění kvalitních prací na papíře.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...