ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Vojtěch Hynais a Václav Tikal

Květnová aukce Galerie Kodl a Vltavín

Po dvou z umělecko-historického hlediska velmi cenných plátnech od Vojtěcha Hynaise a Václava Tikala se objeví v nabídce květnové aukce galerií Kodl a Vltavín. Ani jeden z umělců nepatří mezi aukční hvězdy první velikosti, o to zajímavější bude sledovat, jak na tuto nabídku trh zareaguje.

Vojtěch Hynais - Kristus a Magdalena, 1889

Vojtěch Hynais: Kristus a Magdaléna / 1889 / olej na plátně / 80 x 80 cm
sing. LD, provedena rentoaláž, na rubu přípis 1913 Mlle Anna Hynais

 

Od Vojtěcha Hynaise v minulých letech prošla trhem zhruba desítka drobných prací, spíše studijního charakteru. Plátno Kristus a Magdaléna, které se v katalogu květnové aukce objeví jako položka 41, je bezpochyby tím nejlepším, co jsme měli možnost v aukčních katalozích vidět. Dílo je uvedeno jako obraz "silné dramatičnosti" i v Tomanově slovníku, a sice pod (patrně původním) názvem Noli me tangere (Nedotýkej se mne) odkazujícím na známou scénu z evangelia sv. Jana. Jde o zralou, brilantně uvolněnou a procítěnou malbu autora, který je znám především svými realizacemi pro Národní divadlo.

Obraz se vyznačuje se vzácnou kombinací verismu postav a na svou dobu zcela moderního krajinářského provedení, které je příznačné pro srovnatelné Hynaisovy práce z veřejných sbírek. Sběratelsky vzácné plátno využívá novozákonní námět pro rozehrání intimní hry působivě exaltovaných gest. Svou křehkou lyrikou připomene snad jen olej Zima ze sbírek Národní galerie (1901), který je studií k Hynaisově výzdobě Národního divadla. Práce, která je na našem novodobém aukčním trhu k mání poprvé, pochází z významné pražské sbírky a bude začínat dražbu na částce 900 tisíc korun (všechny ceny jsou uváděny včetně aukční provize).

Vojtěch Hynais - Panna Maria s Ježíškem

Vojtěch Hynais: Marie s Ježíškem / olej na plátně / 165 x 109 cm

 

Společně s touto prací bude dražena také raná Hynaisova malba Marie s Ježíškem, prozrazující více inspiraci italským uměním. Oblíbená scéna renesančního italského malířství vychází z obrazu Giovanni Battista Cima da Coglianiho. Panna Marie při ní představuje Ježíška sv. Janu Křtiteli a Máří Magdaleně. Obraz byl už dříve prohlášen za kulturní památku a na trhu se již jednou objevil. V roce 2005 byl galerií Vltavín vydražen za vyvolávací cenu 708 tisíc korun. Současná startovní částka je stanovena níže, na 480 tisíc korun.

Nejdražším dosud prodaným Hynaisovým dílem je přitom Ženský akt datovaný do roku 1879. Tato ještě značně akademizující malba před dvěma lety u Meissner-Neumann dosáhla ceny 1,035 milionu korun. Tehdejší majitel ji přitom pořídil v roce 2002 v Dorotheu za 540 tisíc korun. Přinejmenším obraz Kristus a Magdaléna má potenciál znovu milionovou hranici překonat. 

Václav Tikal - Na periferii věku, 1956

Václav Tikal: Na periferii věku / 1956 / olej na plátně / 97 x 130 cm

 

Vedle křehkého Hynaise v katalogu aukce zaujmou dvě mimořádná poválečná díla Václava Tikala inspirovaná jeho obdivem k vědeckým inovacím. Technicko-futuristická vize Na periferii věku navazuje ještě na civilismus Skupiny 42, svým rozvíjením sociálně-individuálního lidského kontextu však již plně odráží dobu svého vzniku, z hlediska poválečného vývoje umění klíčový rok 1956. Rozměrné velkoryse pojaté plátno zaujímá v rámci celé pozdní Tikalovy tvorby výjimečné postavení a nebylo dosud publikováno. Tikalova cenná reakce na společenskou atmosféru doby bude vyvolávána na částce 720 tisíc korun. 

Václav Tikal - Atomové letiště, 1946

Václav Tikal: Atomové letiště / 1946 / olej na plátně / 89 x 116,5 cm

 

Druhý nabízený olej, Atomové letiště datované hned do prvního poválečného roku 1946, v kontextu tehdejšího českého umění velmi zdařile spojuje ještě meziválečné vlivy konstruktivismu, surrealismu a civilismu. Pochází ze série, k níž patří například olej Hold Einsteinovi ze sbírek GASK (1946) nebo Astrofyzikální věž ze sbírek AJG v Hluboké nad Vltavou (1947). Vyvolávací cena tohoto výjimečného obrazu je 900 tisíc korun. Ostatně právě plátno z téhož cyklu Kategorie I se před dvěma lety u Galerie Kodl prodalo za rekordních 1,56 milionu korun, což je vůbec nejvyšší cena zaplacená za Tikalovu práci.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...