ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Černína koupila Národní galerie

Privátní prodej slavného Škrétova portrétu

Portrét Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic od Karla Škréty, který v květnu nabízela aukční síň 1. Art Consulting, koupila Národní galerie.

z tiskové konference 10. 10. 2013 / za Vítem Vlnasem Škrétův obraz Sv. Martin dělící se o plášť s žebrákem

 

Podle prozatímního ředitele Národní galerie Víta Vlnase, který novou akvizici představil na dnešní tiskové konferenci konané přímo ve stálé expozici barokního umění, je obraz "nejkrásnější českou podobiznou 17. století".

Na květnové aukci 1. Art Consulting byl portrét Černína z Chudenic nabízen za 6,5 milionu korun (bez aukční provize), kromě Národní galerie však o něj nikdo neprojevil zájem (více zde). Galerii se následným jednáním podařilo srazit cenu na konečných 5 milionů korun.

Podle jednoho z členů akviziční komise, NG trvala na snížení ceny mimo jiné proto, že za obraz Sv. Martin dělící se o plášť s žebrákem, který je patrně vůbec nejvýznamnějším Škrétovým dílem, před čtyřmi lety zaplatila "jen" 6,4 milionu korun.

Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic / první pol. 60. let 17. stol
olej na plátně / 149 x 116,5 cm

 

Malba navíc podle vedoucího restaurátorského oddělení NG Petra Kuthana není v nejlepším stavu: "V lakových vrstvách jsou podezřelé skvrny a tmavší partie jsou značně ztmavlé, takže detaily malby se ztrácejí." Nejméně poškozené jsou podle Kuthana naopak nejcennější partie inkarnátu. Obraz by měl nyní projít restaurováním, ve stálé expozici ve Schwarzenberském paláci se objeví příští rok v červnu.

Prodávajícím byl Jiří Lobkowicz, majitel Mělnického zámku, v jehož obrazárně se obraz nacházel od konce 18. století. Prodej zprostředkovala aukční síň 1. Art Consulting. NG od Jiřího Lobkowicze již v minulosti koupila jednu ze Škrétových lunet ze Svatováclavského cyklu. Za obraz Zlický kníže Radslav se pokořuje sv. Václavu v roce 2010 zaplatila 4,6 milionu korun.

 

Share on Facebook  Print 

Loading...