ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Kupka, Sýkora, Šíma, Mucha a další stálice

Nejdražší bohemika prvního pololetí

Letošní první pololetí bylo rekordní nejen na domácím, ale i na mezinárodním trhu. A řeč není jen o senzačním prodeji Kupkova obrazu Tryskání II za čtvrt miliardy korun v březnu v Londýně. Nových maxim na aukcích v Paříži a Kolíně nad Rýnem dosáhli také Josef Šíma a Zdeněk Sýkora.

Následující přehled nicméně není klasickým top 10, neboť každý autor je zde zastoupen jen jedním dílem. V žebříčku podle cen by dominantní postavení Františka Kupky bylo ještě výraznější. Formáty jednotlivých obrazů proporčně odpovídají jejich skutečné velikosti, pouze díla Zdeňka Sýkory a Adrieny Šimotové jsou zmenšená. 

 

František Kupka: Tryskání II, 1922–23
1. František Kupka: Tryskání II, 1922–23,
olej na plátně, 125 x 85 cm, 
cena: 247 600 000 Kč (7 551 600 GBP), Sothebyʼs Londýn 25. 3. 2021

 

Kupkův obraz Tryskání II se v březnu v Londýně postaral o nový historický cenový rekord za dílo českého umění prodané kdy v aukci. I když se vysoká cena očekávala, dosažená částka byla velkým překvapením (zpráva o průběhu aukce). Kupcem byl podle dostupných informací českých sběratele žijící ve Švýcarsku. Související obraz Tryskání I se nachází ve sbírce pražské Národní galerie, kam se dostal v roce 1946. Prezidentská kancelář za něj tehdy malíři zaplatila 50 tisíc korun (více o tomto díle). O dva měsíce později se na aukci Sothebyʼs v New Yorku prodala jiná Kupkova abstraktní malba, Diagonální plány z poloviny 20. let, za 61,6 milionu korun (více zde). Do standardního top 10 by se dostaly ještě tři malířovy abstraktní kvaše, které se v Londýně prodaly za částky od 4,5 milionu do 6,5 milionu korun. 

 

2. Zdeněk Sýkora: Linie č. 31, 1985
2. Zdeněk Sýkora: Linie č. 31, 1985,
olej na plátně, 200 x 200 cm, 
cena: 26 840 000 Kč (1 052 000 EUR), Lempertz Kolín nad Rýnem 17. 6. 2021 

 

Dvoumetrový liniový obraz Zdeňka Sýkory, Linie č. 31 z roku 1985, se v půlce června v Kolíně nad Rýnem prodal v novém autorském rekordu. Ten minulý, stanovený rovněž na aukci kolínské společnosti Lempertz, byl méně než poloviční a vydržel pět let (více zde). K vysoké ceně jistě přispělo, že v posledních patnácti letech se v aukcích objevil jen jeden takto velký liniový obraz (Linie č. 100 v listopadu 2006), i atraktivní barevnost a velká hustota linií. Obraz měl svou výstavní premiéru na malířově první retrospektivě v roce 1986 v Muzeu Josefa Alberse. V letech 1989 a 1991 byly Linie č. 31 dvakrát vystaveny v amsterdamské galerii Art Affairs, odkud se dostaly do soukromé sbírky ve Švédsku, kde byly až do teď. V roce 1989 obraz posloužil jako východisko pro serigrafii Fáze Nr. 31, která zachycuje stejnou situace, ale v jiné fázi. Grafiku vydal v edici 40 kusů Kunstverein Düsseldorf. K obrazu mimo jiné existuje fotografie z roku 1985, která zachycuje Zdeňka a Lenku Sýkorovi v umělcově starém lounském ateliéru, přičemž celou zadní stěnu okupují právě Linie č. 31.

 

Josef Šíma: Impact de lumière II, 1968
3. Josef Šíma: Impact de lumière II, 1968,
olej na plátně, 100 x 81 cm,
cena: 10 200 000 Kč (399 700 EUR), Sotheby's Paříž 3. 6. 2021

 

Reprezentativní světelná abstrakce Josefa Šímy z konce 60. let se v červnu v Paříži prodala za téměř dvojnásobek očekávané ceny. Dosažených 10 milionů korun je novým cenovým maximem za Šímovo poválečné dílo. 

 

Alfons Mucha: Dívka s rozkvetlou ratolestí, 1920
4. Alfons Mucha: Dívka s rozkvetlou ratolestí, 1920,
olej na plátně, 76 × 64 cm,
cena: 9 800 000 Kč (456 500 USD), Hindman Chicago 3. 5. 202

 

Nejdražším bohemikem vydraženým loni na světových aukcích byl dívčí portrét od Alfonse Muchy z roku 1920, který se v říjnu v New Yorku prodal za 325 tisíc dolarů (více zde). Začátkem května se na aukci v Chicagu objevil jiný malířův obraz z téže doby, Dívka s rozkvetlou ratolestí. Předaukční odhad počítal s cenou 60­–80 tisíc dolarů, obraz se nakonec prodal za více než pětkrát tolik. Za 456 tisíc dolarů (9,8 milionu korun) jej zakoupil jeden z velkých českých sběratelů. Obraz Mucha vytvořil během svého posledního pobytu ve Spojených státech v letech 1919 až 1921. Cestoval do USA, aby zde představil prvních jedenáct dokončených pláten Slovanské epopeje. K provenienci obrazu aukční síň uváděla pouze, že pochází z pozůstalosti paní Avis Trusk, rozené Hope, z městečka Winnetka severně od Chicaga, které je jednou z nejbohatších obcí v celých Spojených státech. Chicago bylo základnou rodinného byznysu Charlese R. Cranea, který byl mecenášem Slovanské epopeje

 

Jakub Schikaneder: Tiché moře (Nokturno), 1922–24
5. Jakub Schikaneder: Tiché moře (Nokturno), 1922–24, 
olej na plátně, 99,1 x 129,5 cm, 
cena: 7 400 000 Kč (346 500 USD), Freeman's Filadelfie 23. 2. 2021

 

Aukční síň Freemanʼs ve Filadelfii koncem února dražila dosud neznámou krajinu Jakuba Schikanedera inspirovanou dramatickým skalnatým pobřežím Helgolandu v Severním moři. Ostrov malíř několikrát navštívil v posledních letech života, poté co opustil profesorské místo na pražské uměleckoprůmyslové škole. Pravost díla podle aukčního katalogu potvrdili Tomáš Vlček a Veronika Hulíková, autoři Schikanederovy poslední velké retrospektivy v roce 2012 (více zde). Obraz se prodal s výrazným nárůstem za 7,4 milionu korun, zhruba dvojnásobek předaukčního odhadu. Jedná se o druhou nejvyšší cenu zaplacenou za Schikanederův obraz na mezinárodním trhu. Na českých aukcích se srovnatelné dílo, pojmenované rovněž Tiché moře, avšak bez figurální stafáže v popředí, naposled objevilo na podzim 2018. Obraz se tehdy na aukci European Arts prodal za 7,8 milionu korun.

 

Jan Zrzavý: Zátiší se třemi jablky, 1928,
6. Jan Zrzavý: Zátiší se třemi jablky, 1928, 
olej na plátně, 35 x 46,5 cm, 
cena: 5 840 000 Kč (229 000 EUR), Dorotheum Vídeň 22. 6. 2021

 

Dorotheum na své červnové aukci nabídlo dvě reprezentativní Zrzavého zátiší z roku 1928, která   v témže roce představil na výstavě v Aventinské mansardě a byla též publikovaná v časopise Museion (více zde). Kupce našlo jen rozměrnější z nich. Dosažená cena je rekordem za malířovo zátiší.

 

 Otakar Kubín: V zamyšlení, 1916
7. Otakar Kubín: V zamyšlení, 1916,
olej na plátně, 55 x 46 cm,
cena: 5 100 000 Kč (200 000 EUR), Lempertz Kolín nad Rýnem 17. 6. 2021

 

Obraz V zamyšlení je jedním z děl, jimiž se malíř v dubnu 1914 prezentoval na výstavě galerie Der Sturm v Berlíně. Dosud byl znám jen jako jméno v katalogu zmiňované výstavy a několika následujících během první světové válkou stejnou galerií (více zde). Již začátkem května se jiný Kubínův obraz z téže doby, Číšník, prodal na aukci v Paříži za 4,1 milionu korun (více zde).

 

Adriena Šimotová: Nohy, 1969
8. Adriena Šimotová: Nohy, 1969,
tempera na sololitu, 122 x 183 cm,
cena: 2 600 000 Kč (102 500 EUR), Martini Studio d'Arte Brescia 23. 6. 2021

 

Rozměrná malba Adrieny Šimotové Nohy byla koncem června dražena jednou z menších aukčních síní v severní Itálii. Aukční katalog k němu uváděl pouze francouzský název Jambes a vročení 1969. V soupisu malířčina díla pod číslem 233 skutečně najdeme obraz odpovídajícího jména a data, který má být v zahraniční sbírce. Výřez ze střední části obrazu se také objevuje na obálce katalogu Šimotové výstavy v Galerii Václava Špály, která se konala v létě 1970 (více o tomto díle). Obraz se prodal za dvojnásobek vyvolávací ceny, v přepočtu za 2,6 milionu korun. To je o 370 tisíc korun méně, než za kolik byl již před pěti lety u 1. Art Consulting vydražen obraz Bílá noc z roku 1971. Vzhledem k zmíněné výstavní historii obrazu, nedostupnosti Šimotové děl z přelomu 60. a 70. děl na trhu i výraznému růstu cen poválečného umění v posledních letech lze konstatovat, že kupujícímu se podařila mimořádně výhodná akvizice.

 

Zdeněk Sklenář: Obraz na paletě, 1954,
9. Zdeněk Sklenář: Obraz na paletě, 1954,
olej na dřevě, 23,5 x 23,5 cm,
cena: 1 240 000 Kč (56 700 USD), Sothebyʼs New York 11. 3. 2021

 

Drobný obraz Zdeňka Sklenáře vystoupal v březnu v online aukci společnosti Sothebyʼs na téměř 57 tisíc dolarů (1,24 milionu korun). Předaukční odhad přitom počítal maximálně se šestinovou cenou. Obraz malíř vytvořil v roce 1954 a je namalován na paletě. Na zadní straně je dedikace Františku Muzikovi, kterému Sklenář dělal po válce pět let odborného asistenta na UMPRUM a s kterým jej pojilo blízké přátelství. Obraz byl podle aukčního katalogu nabízen z blíže neidentifikované americké sbírky zaměřené na surrealismus, do které se dostal na začátku 90. let prostřednictvím pařížské Galerie 1900–2000. 

 

Georges Kars: Sedící akt na židli s turbanem
10. Georges Kars: Sedící akt na židli s turbanem, 20.-30. leta
olej na plátně, 65 x 50 cm,
cena: 1 030 000 Kč (40 300 EUR), Millon Paříž 4. 5. 2021

 

Na stejné aukci jako zmiňovaný Kubínův obraz Číšník bylo nabízeno i několik děl Georgese Karse. Cena přes milion korun sice těsně překonala horní hranici odhadu, odpovídá nicméně relacím na českém trhu.

 

 

Share on Facebook  Print 

Loading...