ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Nové číslo Art+Antiques / 2014-5

květen 2014

Pozvánku na retrospektivu Jana Kubíčka v Galerii hlavního města Prahy pro květnové číslo Art+Antiques napsal její spoluautor Pavel Kappel. "Znal jsem ho krátce, ale budu si ho pamatovat jako mimořádně milého, laskavého a vtipného člověka, ale také jako neuvěřitelně tvrdohlavého a sveřepého umělce, který v pro něj zásadních otázkách týkajících se umění neustupoval z pozic, které považoval za zásadní," vzpomíná na Kubíčka o několik generací mladší kurátor.  

Téma čísla je věnováno nově otevřené budově Oblastní galerie Liberec v prostorách někdejších lázní z dob císaře Františka Josefa. Formou rozhovoru je představován Martin Zet, který aktuálně vystavuje v Plzni a který loni získal putovní cenu od mladých umělců.

Z dalších materiálů můžeme zmínit recenzi nové monografie o architektu Ladislavu Žákovi, článek o secesních kloboucích, profil nedávno zesnulého Vratislava Karla Nováka nebo zpravodajský článek o plánované a odkládané výstavě Tiziana na Pražském hradě.

Art+Antiqueskvěten 2014

 

podrobný obsah čísla

  

Share on Facebook  Print 

Loading...