ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Nově objevená malba Karla Škréty

Arthouse Hejtmánek 6. 12. 2018

Obrazy mistrů české barokní malby Karla Škréty, Petra Brandla či Jana Kupezkého se v aukcích objevují jen zcela sporadicky a ve srovnání s díly klasické moderny dosahují relativně nízkých cen. Ještě vzácenější je, že se objeví dosud neznámý obraz s kredibilním připsáním. 

Karel Škréta: Narození Panny Marie, kolem 1640
Karel Škréta: Narození Panny Marie, kolem 1640,
olej na plátně, 101,5 x 148,5 cm,
vyvolávací cena: 800 000 Kč(+ 24% provize), Arthouse Hejtmánek 6. 12. 2018

 

 

Škrétův aukční rekord je necelých 6 milionů, Brandlův 5,7 milionu a Kupezkého 3,3 milionu korun. Nejde jen o vkus současných sběratelů, důležitou roli hraje i to, že ta nejlepší díla starých mistrů jsou většinou již ve veřejných sbírkách a na volný trh se sotva kdy dostanou.

Dalším důvodem, který sráží ceny, je problematičnost autorských atribucí. Bez archivních dokumentů, které skoro vždy chybí, nelze většinou jednoznačně určit, co je vlastnoručním dílem mistra, co dílenskou prací či prací některého z následovníka. Nemluvě o tom, že tyto kategorie se mohou prolínat i na jediném obraze. 

Ať už je ale obraz Narození panny Marie, který bude dražit Arthouse Hejtmánek, dílem Karla Škréty, či jeho dílny, jde každopádně o mimořádný objev. Jedná se totiž o rozměrnější variantu malby téhož námětu, který se nachází ve sbírce Národní galerie. Zatímco obraz v NG byl druhotně po levé straně a shora seříznut, nyní objevené plátno nám ukazuje původní kompozici scény. Relativně malý formát malby v NG (58 x 88 cm) naznačuje, že šlo a přípravnou práci či předlohu k většímu plátnu. 
 

narození Panny marie / olej na plátně / 58 × 88 cm / Národní galerie v Praze

Karel Škréta: Narození Panny Marie, kolem 1640,
olej na plátně, 58 × 88 cm, Národní galerie v Praze

 

 

Ikonografie malby není zcela jednoznačná. Tradičně se hovoří o Narození panny Marie, ale stejně tak by se mohlo jednat o scénu Narození Jana Křtitele. Stejnou kompozici ostatně Škréta použil v pozměněné variantě ještě jednou v obraze Narození a pohřeb světce, který se nachází ve sbírce Strahovského kláštera. Scéna narození je zde po pravé straně doplněna průhledem do městských ulic, jimiž prochází pohřební průvod.

Posudek k nabízenému obrazu zpracoval restaurátor Tomáš Berger, který jej považuje za malířsky kvalitnější než malbu v NG a vyzdvihuje i stav jeho dochování: "Obraz má takovou autenticitu, jaká je v naší zemi nebývalá. Ta však s sebou přináší nedokonalost při vnímání vlastního malířského projevu, který je ospalý. Ten má velký potenciál a mohl by být vhodným, citlivým restaurováním povýšen. (…) Rukopis malby je proveden s jistotou, figury jsou vytvořeny s velkou zkušeností a to jak s kresbou, definující figury, tak s vyjádřením materiálů a drapérií. Jedná se svébytný autorský projev s výtečnými modelačními schopnostmi."
 

Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic / 1660–65
Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic, 1660-65,
olej na plátně, 149 x 116,5 cm, Národní galerie v Praze

 

 

Dražba obrazu bude začínat na 800 tisících korun (+ 24% provize). Nejkvalitnějším Škrétovým obrazem, který prošel aukcí, byl portrét Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic, který byl před pěti lety nabízen aukční síní 1. Art Consulting za 7,8 milionu korun. Obraz byl nakonec z aukce stažen, neboť o něj projevila zájem Národní galerie. Ta pak dalším jednáním dosáhla snížení ceny až na 5 milionů korun (více zde). Podle jednoho z členů akviziční komise, NG trvala na nižší ceně mimo jiné i proto, že za obraz Sv. Martin dělící se o plášť s žebrákem, který je patrně vůbec nejvýznamnějším Škrétovým dílem, v roce 2009 zaplatila "jen" 6,4 milionu korun.

 

Share on Facebook  Print 

Loading...