ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

New York, Tvary, Organismy i bronzové plastiky

Prague Auctions 24. 6. 2018

Na nadcházející neděli připravila aukční síň Prague Auctions večerní specializovanou dražbu děl Oty Janečka. V kolekci více než pěti desítek položek jsou umělcovy práce z období od poloviny 40. let až po léta devadesátá. Součet jejich vyvolávacích cen je téměř 8,3 milionu korun včetně aukční přirážky. 

Ota Janeček: New York, 1957 olej na plátně, 130 × 97 cm, vyvolávací cena: 1 200 000 Kč + 25% provize Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Ota Janeček: New York, 1957
olej na plátně, 130 × 97 cm,
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč + 25% provize
Prague Auctions 24. 6. 2018
 
 

Ačkoli je Ota Janeček jedním z nejčastěji dražených umělců na domácím trhu, ucelenější soubory jeho prací se objeví jen velmi zřídka. Prague Auctions nyní nabízejí 53 realizací z průřezu celé umělcovy tvorby. Jejich provenienci dražebník bohužel neuvádí, ke všem z nich je však podle katalogu přiložen certifikát pravosti.

Soubor obsahuje především malby a sochařské práce. Maleb je v souboru nejvíce, celkem 43, a zahrnují celé období od 40. let až po rok 1990. Plastik najdeme v katalogu osm a všechny jsou odlity z bronzu. Většina z nich nese název Tvar a pochází z průběhu 60. let. Zájemci budou moci usilovat i o jednu kombinovanou techniku Ulita nebo autorský tisk Tvary ze 70. let. Umělcovy kresby v nabízené kolekci chybí. Vyvolávací ceny se pohybují od 2500 až po 1,2 milionu korun (bez připočtené aukční přirážky ve výši 25% z ceny). 

Ota Janeček: Žena, 1944 bronz, výška 164 cm vyvolávací cena: 480 000 Kč + 25% provize Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Ota Janeček: Žena, 1944
bronz, výška 164 cm
vyvolávací cena: 480 000 Kč + 25% provize
Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Položkou s nejvyšším minimálním podáním (a zároveň nejvyšší cenou, která kdy byla za Janečkovo dílo požadována) je rozměrné a koloristicky výrazné plátno New York z cyklu Města, kterému se Janeček věnoval krátce ve druhé polovině 50. let. Není to však jediná práce z rozsáhlejšího cyklu: vždy několika malbami jsou zde zastoupeny například cykly Organismy (Organismy), Tvary (Tvar), Ecce homo (Ecce homo) nebo Člověk-terč (Terč), které vznikaly postupně v průběhu 60. a na počátku 70. let. Nejrozměrnějšími plátny jsou více než dvoumetrová Existence I z poloviny 60. let a Letící pták z roku 1976.
 

Ota Janeček: Existence I, 1965 olej na plátně, 116 x 217 cm  vyvolávací cena: 380 000 Kč + 25% provize Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Ota Janeček: Existence I, 1965
olej na plátně, 116 x 217 cm 
vyvolávací cena: 380 000 Kč + 25% provize
Prague Auctions 24. 6. 2018
 
 

Nejranější malířovu polohu reprezentuje bronzová plastika Žena datovaná rokem 1944, Zátiší se švestkami z roku 1947 a Zátiší s paprikami vzniklé také nejspíše do roku 1950. Ve všech těchto dílech můžeme spatřovat ještě jisté kubizující reminiscence. Naopak nejmladším dílem kolekce je drobný olej na lepence Socha II s datací 1990.
 

Ota Janeček: Ulita, 1970 olej a koláž na sololitu, 56 x 45 cm  vyvolávací cena: 29 000 Kč + 25% provize Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Ota Janeček: Ulita, 1970
olej a koláž na sololitu, 56 x 45 cm 
vyvolávací cena: 29 000 Kč + 25% provize
Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Díla Oty Janečka se na domácím trhu prodávají velmi často a nutno dodat, také velmi dobře. Ačkoli často z aukcí odcházejí s velmi vysokými nárůsty, nepatří Janeček prozatím k autorům, jejichž práce dosahují závratných cen. Milionovou hranici doposud žádná z jeho realizací v aukci nepokořila. Autorské maximum ve výši 900 tisíc korun náleží oleji Tvar, jedné z velkoformátových maleb cyklu Tvary prodané v listopadu loňského roku. Nad 500 tisíc včetně aukční provize byly dále vydraženy pouze tři další malby: Forms, Procházka astronautů a Tvary. Všechna tato díla bez výjimky pocházejí ze 60. let a kromě Procházky astronautů patří ke stejnému cyklu jako výše jmenovaná malba. 
 

Ota Janeček: Tvary, 70. léta kolorovaný dřevoryt, autorský tisk, 19,3 x 24,2 cm  vyvolávací cena: 2 500 Kč + 25% provize Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Ota Janeček: Tvary, 70. léta
kolorovaný dřevoryt, autorský tisk, 19,3 x 24,2 cm 
vyvolávací cena: 2 500 Kč + 25% provize
Prague Auctions 24. 6. 2018

 

Výstavu nabízených Janečkových děl s názvem Intuice je možno zhlédnout v Nové síni v pražské Voršilské ulici až do neděle 24. června.

 

 

Pohled do výstavy, foto: Jaroslav Kučera
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...