ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Otec a syn Mánesové na jedné aukci

Galerie Kodl a Vltavín 25. 5. 2014

Malby Antonína a Josefa Mánesových nejsou na aukčním trhu nabízeny příliš často. Když už se nějaká objeví, jedná se povětšinou o komornější formáty, o díla sice zajímavá, která však v kontextu tvorby obou autorů nejsou nijak zvlášť důležitá či přelomá. Na společné květnové aukci galerií Kodl a Vltavín budou nyní nabídnuty hned dvě zásadní olejomalby této malířské rodiny.

Josef Mánes: Utonulý /1867 / olej na plátně/  26,3 x 21,3 cm/ Aukční síň Vltavín 25. 5. 2014Josef Mánes: Utonulý / 1867
olej na plátně / 26,3 x 21,3 cm
vyv. cena 10 000 000 Kč /
Vltavín 25. 5. 2014

 

V průběhu poslední květnové aukční neděle bude jako 48. položka katalogu dražena malba Utonulý od Josefa Mánesa a jako č. 155 bude ke koupi nabídnuta krajina Pasáček koz od jeho otce Antonína Mánesa. V obou přířípadech se jedná o díla vynikající kvality.

Nejslavnější z rodiny Mánesů je bezesporu Josef Mánes. Malíř, který studoval na pražské akademii, studijně pobýval v Mnichově a podnikl několik zahraničních cest, byl velkou uměleckou osobností, která dalece předčila ostatní členy malířského rodiny. Jeho díla se na trhu vyskytují jen velice sporadicky a téměř vždy se jedná o menší formáty. Je to dáno i tím, že z velké části jsou jeho nejdůležitější práce součástí významných galerijních sbírek.

V díle Utonulý Josef Mánes předznamenal další vývoj v malířství. Obraz vznikl roku 1867, tedy čtyři roky před malířovou smrtí, na zámku Čechy pod Kosířem, který patřil hraběti Sylva-Taroucca. Dílo s pohádkovým námětem a snovým zpracováním se vymyká z Mánesova koloritu. Jeho dříve pestrá paleta se utlumuje a snovost, tajemnost, pohádkovost a fantasknost jsou ještě podtrženy intimností formátu (26,3 x 21,3 cm). Tato malířská změna může být ovlivněna i psychickou nemocí, která u Josefa Mánesa vypukla v polovině 60. let 19. století. Unikátnost tohoto komorního díla také podtrhuje fakt, že o 20 let předchází symbolismus, do kterého bychom je mohli směle zařadit, kdybychom neznali autora.

Význam a kvalitu malby aukční síň akcentuje výší vyvolávací ceny, která je stanovena na 10 milionů korun (bez provize). Jde zdaleka o nejvyšší částku, jaká kdy byla požadována nejen za obraz Josefa Mánesa, ale i za jakékoliv dílo českého 19. století.

Antonín Mánes: Pasáček koz / 1828  
olej na plátně / 
55 x 68 cm / vyv. cena: 1 600 000 Kč /
Galerie Kodl
25. 5. 2014

 

V obraze Pasáček koz se naopak krajinář Antonín Mánes prezentuje jako jeden z hlavních představitelů, kteří formovali české krajinářství u nás od 20. do počátku 40. let 19. století a současně jako zakladatel malířského rodu Mánesů. Dílo datované do roku 1828 se řadí do vrcholného období autorovy tvorby. Ideální harmonicky laděná horská scenérie ukazuje Mánesovo mistrovství v komponování krajiny, které odkazuje ke klasickým ideálům a vysněnému světu krásy a přírody.

Antonína Mánes, inspirovaný Rousseauovým učením o léčivém vlivu přírody na člověka, procházel krajinou a kreslil malebná údolí, vodopády a pohledy do dálky. Zároveň zachycoval venkovany ve chvílích pohody, aby pak nastřádané náměty využil do komponovaných krajin. Divokost a krása přírody ho velmi okouzlovaly. V přibližně stejné době proto vznikají obrazy jako Horská krajina (1826), Hrad Okoř (1826) nebo později volněji laděná malba Pod zříceninou Okoře (1828).

Obraz Pasáček koz, s vyvolávací cenou 1,6 milionu korun, představuje jedno z nejkvalitnějších děl Antonína Mánesa, jaké se kdy na aukčním trhu objevilo. Za vyšší částku se prodala jen malířova rozměrná Italská krajina s letohrádkem, dražená v zimě 2006 v téže galerii. Ta dosáhla po nárůstu ceny 2,16 milionu korun a je zatím historicky nejdražším autorovým dílem na aukčním trhu. Vzhledem k výraznému růstu cen českého malířství 19. století v posledních letech nepřekvapí, pokud bude stávající autorský rekord již příští neděli překonán. V průběhu let právě Galerie Kodl nabídla ještě další zajímavé krajiny Antonína Mánesa menších formátů (Krajina se stavením, Krajina s řekou a domem).
 

Antonín Mánes: Italská krajina s letohrádkem / 1820 / olej na plátně /
64 x 93 cm
cena: 2 160 000 Kč /
Galerie Kodl
3. 12. 2006

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...