ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Přehlídka starého umění

Dorotheum 27. 5. 2017

Neobvykle široký výběr starého umění nabídne na své aukci v sobotu 27. května aukční síň Dorotheum. Katalog čítá přes 600 uměleckých děl a starožitností, mezi nimi i dvě desítky obrazů starých mistrů. Titulním dílem dražené kolekce je středověká malba Bolestného Krista z poloviny 15. století.

Bolestný Kristus, kol. r. 1440 tempera, 50 x 37.5 cm vyvolávací cena: 1 200 000 Kč (+20% provize)

 

Bolestný Kristus, kol. r. 1440
tempera, 50 x 37.5 cm
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč (+20% provize)
 
Nejzajímavější položkou v této oblasti a zároveň dílem s nejvyšší vyvolávací cenou celé aukce je středověká malba Bolestného Krista v tumbě s arma christi, česká práce z doby kolem roku 1440. Malba byla sejmuta z původní dřevěné desky a přenesena na desku z hobry. Obraz pochází ze sbírky Antonína Podlahy, která byla po jeho smrti v roce 1932 rozprodána. Psal o něm již Jaroslav Pešina, nověji pak Milena Bartlová nebo Jan Klípa. Malba je prohlášena kulturní památkou, její vyvolávací cena bez provize činí 1,2 milionu korun a mohla by aspirovat na jedno z nejdražších děl středověkého umění prodaných na domácím trhu.
 
Podobná středověká díla se na domácích aukcích vyskytují velmi zřídka. V roce 2014 například prošla trhem malba Vraždění neviňátek od Mistra Litoměřického oltáře, součást neúplně dochovaného tzv. Strahovského oltáře z doby kolem toku 1505. Tato část pocházela ze španělské soukromé sbírky a o jeho koupi se zajímala i Národní galerie, která měla na obraz předkupní právo. Vydražen byl nakonec za částku téměř 3,7 milionu korun (vyvolávací cena byla 820 tisíc korun bez provize). Více o prodeji zde a zde. Příkladem dalšího velmi kvalitního středověkého artefaktu v aukci, tentokrát sochařského, může být pozdně gotická madona prodaná v minulém roce za 1,24 milionu korun (minimální podání 380 tisíc korun bez provize). Více například zde.
 
Dieric Bouts (napodobitel): Panna Maria Bolestná
olej na dřevěné desce, 37 x 25 cm
vyvolávací cena: 65 000 Kč (+20% provize)
 
Kulturní památkou je i Dorotheem nabízená mladší kopie podle obrazu nizozemského malíře působícího však téměř celý život ve vlámské Lovani, Dierica Boutse (1410-1475). Tento obraz Bolestné Panny Marie byl v Boutsově dílně mnohokrát variován. Jednalo se původně o diptych, kde obraz bolestné Panny Marie tvořil jeho levou část, pravá pak náležela výjevu Bolestného Krista. Takový kompletní diptych pocházející z Boutsovy dílny mají ve sbírkách například Londýnská National Gallery nebo pařížský Louvre. Nabízená kopie může pocházet ze 2. poloviny 17. století, na zadní straně desky je totiž malovaný znak opata Adalberta Gamse, opata kláštera v Sedlci a Skalici, datovaný rokem 1670. 
 

 

Dieric Bouts (dílna): Bolestná Panna Maria a Bolestný Kristus, 1470-75
olej na dubové desce, cca 37 x 28 cm (každá z desek), National Gallery, Londýn
 
Z dalších zajímavostí můžeme zmínit například konvolut velkoformátových mědirytin s dnes již zcela unikátními pohledy (především) do interiérů římských Titových lázní (včetně půdorysů, řezů a detailního rozkresu výzdobných prvků, tzv. grotesek), díla rytce Marca Carloniho Romana (1742-1796), který je zhotovil v 70. letech 18. století podle předloh jiných umělců. Tento soubor tisků vydal v roce 1776 v Římě obchodník s obrazy Ludovico Mirri k potěše zájemců o antické památky. Celkem 61 číslovaných tisků svázáných do papírové vazby má vyvolávací cenu 120 tisíc korun bez provize.
 

 

Marco Carloni Romano: Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture,
Řím 1776, mědirytiny, á 59 x 70 cm (61 ks), vyvolávací cena: 120 000 Kč (+20% provize)

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...