ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Třikrát Koblasa v malbě

Sýpka 18. 10. a Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obrazy Jana Koblasy se na trhu objevují jen zřídka, loni se nicméně hned dvě jeho malby z 60. let prodaly za částky kolem 1,5 milionu korun. Na nadcházejících aukcích společností Sýpka a Galerie Kodl budou nabízeny tři další Koblasovy rozměrné malby z let 1960–1965.

Jan Koblasa: Finis terrae I., 1961 tempera na papíře, 150 x 125 cm cena: 550 000 Kč (+ aukční provize 20%) Sýpka 18. 10. 2020

 

Jan Koblasa: Finis terrae I, 1961,
tempera, papír, lepidlo, plátno, 150 x 125 cm,
vyvolávací cena: 550 000 Kč (+ 20% provize),
Sýpka 18. 10. 2020

 

Po více než roce se dostávají na trh další reprezentativní malby Jana Koblasy ze 60. let a je jich najednou hned trojice: první nabídne v říjnové aukci Sýpka, další dvě pak Galerie Kodl na konci listopadu. Naposledy mohli o Koblasovo malířské dílo podobného významu sběratelé usilovat 2. října loňského roku, kdy Galerie Pictura dražila rozměrný obraz patřící do cyklu Citový život.

Ten vznikal v polovině 60. let, kdy se umělec po několika letech zasvěcených sochařské tvorbě, vrátil k malování. Kombinovaná technika O mia cara Clara se v Pictuře prodala za vyvolávací cenu 1,46 milionu korun včetně aukční provize (více jsme o obraze psali v samostatném článku). Ze stejného souboru maleb a pochází i Citový život III, který se objeví v listopadové aukci Galerie Kodl.  

Po čistě abstraktních plátnech konce 50. a počátku 60. let se tehdy v Koblasově díle objevuje stylizovaná figura. V případě této malby zaujme velká plasticita a sochařské pojetí tohoto až znakovitého fyziologického artefaktu. Mahulena Nešlehová ve svém odborném posudku upozorňuje, že zde Koblasa, byť s nadsázkou sobě vlastní, reaguje na tehdejší západoevropský umělecký trend Nové figurace.
 

Jan Koblasa: Citový život III, 1965, kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm, cena: 400 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29.11. 2020  
Jan Koblasa: Citový život III, 1965,
kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm,
vyvolávací cena: 400 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

Obraz byl vystavován velmi brzy po svém vzniku: již v roce 1965 putoval Německem a Belgií v rámci výstavy Tschechoslowakische Kunst (Bochum, Baden-Baden, Lutych). Minimální podání, se kterým vstupuje do aukce je 480 tisíc korun včetně aukční provize. Na základě posledních prodejů obdobných Koblasových maleb je však možno počítat i s výraznějším nárůstem ceny.

Další dvě nabízené malby pak jsou právě příklady abstraktních maleb z předcházejícího období, ze samého počátku 60. let. Z roku 1960 pochází výrazně horizontální kompozice nazvaná údajnými posledními slovy řeckého fyzika a matematika Archiméda Noli tangere circulos meos (Nedotýkej se mých kruhů), opět jedna ze součástí stejnojmenného cyklu, která bude s vyvolávací cenou 420 tisíc korun také součástí listopadové aukce Galerie Kodl.

Aukční dům Sýpka již v polovině října nabídne druhý z těchto obrazů, o rok mladší strukturální abstrakci Finis terrae I. V této a po ní následujících malbách stejného názvu Koblasa podle Mahuleny Nešlehové přechází od expresivního pojetí cyklu Noli tangere circulos meos k vnitřnímu soustředění, s nímž se snaží postihnout podstatu vyjádření mýtu Země. 

"Tajemství dávných procesů zde vyjevují už jen ostrůvky zvrásněných struktur materiální změti. Její fragmenty vynáší tentokrát na povrch potemnělý prostor, který z hlubin prozařuje a zduchovňuje vnitřní světlo tak, aby svými pablesky prostoupilo i ony zbytky někdejších hmot," píše v monografii z roku 2014 věnované Koblasově grafické práci. Rozměrnou malbu začne Sýpka dražit na 660 tisících korunách.
 

Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960, kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm, cena: 350 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29. 11. 2020  
Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960,
kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm,
vyvolávací cena: 350 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020
 
 
Domácí aukce dosud nabídly zhruba osm desítek umělcových maleb, přičemž práce ze 60. let představují naprostou menšinu z nich. Nejvyšší ceny přitom padly vždy za tato díla. Autorské maximum patří kompozici Bez názvu, kterou v květnu loňského roku dražily European Arts. Cena bezmála 1,5 milionu korun byla dvojnásobkem minimálního podání (více zde).
 
Na stejnou kladívkovou cenu dosáhl pak v říjnu u Pictury již zmiňovaný obraz O mia cara Clara, jehož konečná cena 1,46 milionu korun byla o něco nižší jen kvůli menší provizi aukční síně. Třetí pozici drží od roku 2014 olej Co je dole je i nahoře z přelomu 50. a 60. let s cenou 528 tisíc korun. Nejdražší umělcovou sochařskou prací je od roku 2012 230 centimetrů vysoká plastika Růžový kavalír, která byla v tomtéž roce k vidění na Koblasově retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu (504 tisíc korun).

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...