ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Pohledy do sbírky Karlštejnská

Vizuální dialogy českého umění

Současná výstava Dialogy v obrazech - vazby mezi výtvarnými scénami, umístěná v nových galerijních prostorách European Arts, instalačně zábavným a chytrým způsobem prezentuje nejen výběr z českého umění od poloviny 19. století v konfrontaci se zahraniční scénou, ale současně i to nejlepší ze sbírky Karlštejnská.

Výstavu tvoří přibližně stovka položek primárně pocházejících ze sbírky Karlštejnská, doplněných tu a tam ze soukromých kolekcí. Přehlídka je netradičně postavena na vizuální hře konfrontací jednotlivých děl českého umění s těmi zahraniční provenience. Do inspirativního vzájemného dialogu jsou zde postaveny často nečekané umělecké dvojice. Klasikové české malby, které dobře známe, jsou zde uvedeni do zajímavých neotřelých formálních souvislostí, především s francouzskou a španělskou výtvarnou školou.

"Vedle sebe se tak setkávají například figurální práce George Karse a André Lhoteho, krajiny Antonína Chittussiho a Gustave Courbeta nebo Josefa Hubáčka a Camille Corota," říká ke koncepci výstavy ve svém úvodním slově kurátor Michal Zachař. Za titulní dílo této vizuální letní hry s formálními souvislostmi v umění přitom její autoři zvolili malbu Kominík a sněhulák, výrazný olej Jindřicha Štyrského, který se na českém trhu objevil před třemi lety a zaujal tehdy i nás (zde).

Výstava tak nabízí ojedinělý pohled do novodobé soukromé institucionální sbírky, ještě do nedávna relativně neznámé, v současnosti ovšem čítající na stovky položek českého i zahraničního výtvarného umění a hrající stále výraznější roli i při zápůjčkách do veřejných výstavních institucí. Sbírka budovaná systematicky akvizicemi z tuzemska i ze zahraničí obsahuje vedle známých klasiků i několik zajímavých, umělecko-historicky dlouho přehlížených jmen, z českého prostředí je to například Václav Vojtěch Novák nebo Otakar Mrkvička.

Vystavená kolekce je ovšem i zajímavou připomínkou toho, kolik akvizičně kvalitních a sbírkotvorně zajímavých položek v posledních letech prošlo českým aukčním trhem. Vedle již zmíněného Štyrského Kominíka a sněhuláka, si připomeňme alespoň ty, které jsme si v redakci za poslední roky obzvláště oblíbili. Prim hraje patrně ojedinělá přímořská krajina z Biarritz od Bedřicha Feuersteina, práce na papíře z roku 1921, jejíž cena v aukci astronomicky vylétla (zde) a která je zde tedy opět k vidění.

Z vystavených děl jsme však na trhu viděli také Most za soumraku Henri le Sidanera nebo Hamburský přístav Auguste Herbina, obojí dražené před dvěma a třemi lety u Pictury. Dále například tento mořský soumrak Josefa Krále nebo kombinovanou techniku Bordeaux z exilového období Antonína Pelce. Posledně zmíněnou krajinářskou práci na papíře, která v rámci výstavního souboru jen potvrzuje svou kvalitu, bylo přitom možné před třemi lety pořídit za pouhých 7 tisíc korun.

Z aukcí však ve výstavě rozpoznáme mimo jiné také známý pařížský boulevard od Edouarda Léona Cortése či povedenou ranou krajinu Richarda Fremunda. Z figurálních prací pak například Repinův Stojící dívčí akt či opakovaně dražený předválečný Ženský akt Antonína Pelce. To vše k vidění do konce července.

 

Share on Facebook  Print 

Loading...