ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Antonín Chittussi včera, dnes a zítra...

Jak si vede známý krajinář na aukčním trhu

Krajinář Antonín Chittussi se draží na českých aukcích od prvopočátku. I za minulého režimu patřil k ideově neproblematickým autorům, jejichž tvorbě bylo věnováno dostatek pozornosti.  V souvilosti s rozsáhlou připravovanou retrospektivou se podívejme, jak si tento autor vede na aukčním trhu, kolik stojí Chittussi dovezený z Francie a jaká jsou tržní očekávání spojená s oživením tohoto jména. Dozvíte se také, na kolik vyšla Chittussiho paleta před 60-ti lety a nyní!

Antonín Chittussi: Malba na paletě se Seinou v Paříži c. 1880–1885

Antonín Chittussi: Malba na paletě se Seinou v Paříži / c. 1880–85

olej na dřevě / 37 x 27,5 cm

vyvolávací cena: 16 800 Kč, červen 1950

vyvolávací a konečná cena: 230 100 Kč, červenec 2007

 

Jedním z témat letošního podzimu je tvorba Antonína Chittussiho (1847 - 1891), která bude v ucelené podobě znovu po více než 15-ti letech k vidění na výstavě ve Východočeské galerii v Pardubicích. Poslední velká Chittussiho přehlídka proběhla ve Valdštejnské jízdárně v Praze v březnu až červnu 1996. Chittussi byl ve své době ceněn jako nejmodernější český krajinář. V letech 1879 až 1884 působil převážně ve Francii, poté hlavně v Čechách. Jeho tvorba stavící na moderním francouzském přístupu měla velký vliv na četné krajináře konce 19. století, Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Otakara Lebedu a další. V 80. letech 19. století byla jeho díla ve velké oblibě a tak už za života vznikalo množství falzifikátů, s jejichž existencí jsme nuceni se potýkat dodnes.

Antonín Chittussi včera...

Za důstojné ceny se díla Antonína Chittussiho periodicky vyskytovala už v aukčních katalozích poválečného státního podniku Antikva. V červnu 1950 zde byl například nabízen olej Rybářská bárka v zátoce za startovní cenu 10 tisíc Kčs. O týden později, na aukci druhé pražské pobočky, pak malba na malířské paletě, tehdy označená jako Z povodí Loiry. Její vyvolávací cena byla na tehdejší poměry značně vysoká, 16,8 tisíc Kčs (všechny ceny včetně provize). Stejný olej na malířské paletě byl v roce 2007 vyvoláván na aukci 1. Art Consulting za 230 tisíc korun. Co myslíte, pro kterou generaci bylo v přepočtu toto dílo dražší? Odpověď naleznete na konci článku.

Antonín Chittussi, Cesta do vsi

Antonín Chittussi: Cesta do vsi / 1885

olej na plátně / 55 x 84 cm  / cena: 1 650 000 Kč, květen 2009

 

...dnes...

Ani na současném "svobodném" trhu není o Chittussiho díla různorodé kvality a původu nouze. Krajinářství přelomu 19. a počátku 20. století patřilo a stále patří mezi velmi oblíbený sběratelský artikl. Oslovovalo generace minulé a oslovuje i ty současné. Dokonce i mezi mladými klupci se najdou ti, kteří tímto tržním segmentem nepohrdnou.

Dosud nejdražším tuzemským dílem Chittussiho je malba Cesta do vsi ze sbírky Bohuslava Duška, prodaná u 1. Art Consulting v květnu 2009 za 1,65 milionu korun. Tato cena nebyla dosud překonána. V závěsu za ní zůstává půvabné a kvalitní Předměstí Paříže vydražené 13. června 2010 Galerií Pictura za 1,44 miliónu korun. Jediná dvě další Chittussiho díla, která podle dostupných údajů databáze ART+ přesáhla hranici 1 miliónu korun, jsou olej Krajina se stromy a vodní plochou, prodaný také u 1. Art Consulting v březnu 2009 za 1,23 miliónu korun a rozměrná krajina Milíře, vydražená v květnu 2007 u Dorothea za 1,02 milióny korun.

Antonín Chittussi: Předměstí Paříže

Antonín Chittussi: Předměstí Paříže / kolem 1880

olej na plátně / 47 x 55,5 cm / cena: 1 440 000 Kč, červen 2010

 

Vzhledem ke kvalitě Chittussiho děl, která jsou známa z veřejných sbírek (zejména Národní galerie) a která budou k vidění na pardubické výstavě, lze s čistým svědomím konstatovat, že mnoho "přelomových" děl prvotřídní kvality domácí trh za poslední roky právě nepřinesl. Naopak není žádným tajemstvím, že se u nás pod signaturou a atribucí "Chittussi" objevuje řada prací horší a pochybné úrovně. O to více je třeba rozlišovat. Konečným arbitrem pro oddělení "zrna od plev" co se týče Chittussiho tvorby je u nás autorův dvorní badatel Roman Prahl z pražské Filozofické fakulty Karlovy univerzity, jeho posudky nechybí u žádné z výraznějších maleb, které se v posledních letech objevily. 

Lehce neuspokojivé saturaci domácího trhu kvalitními díly (která se po výstavě patrně zlepší) napomáhá, tak jako u jiných autorů, import ze zahraničí, zejména z Francie. Příkladem zdařilého "dovozu" a také poměrně zdařilé investice je malba Pobřeží Bretaně s útesem a domky pořízená majitelem vloni v aukci jedné zcela neznámé francouzské síně ve Fontainebleau za 17 tisíc eur, v přepočtu asi 410 tisíc korun (odhad se pohyboval 10 - 12 tisíc eur). Nyní je tato kvalitní malba součástí výstavy i doprovodné publikace, její majitel ji tak může dále cenově zhodnotit. Ostatně o bystrosti českých kupců svědčí fakt, že toto plátno z Čech po telefonu dražili minimálně dva zájemci. Mezi francouzské zisky patří také například plátno Seina v Argenteuil, pořízené v aukčním domě Drouot v červenci 2010 za 17,5 tisíce eur (také na výstavě i v publikaci).

Antonín Chittussi: Pobřeží Bretaně s útesem a domky, 1880

Antonín Chittussi: Pobřeží Bretaně s útesem a domky / 1880

olej na plátně / 27,2 × 46,2 cm / cena: 17 000 eur, červen 2011

 

...a zítra?

Jaká je tedy cenová hladina, v jejíchž mantinelech se dosud Chittussiho díla pohybovala? Kromě čtveřice zmíněných prací, kterým se podařilo v letech 2007 - 2010 překročit hladinu 1 miliónu korun, se většina kvalitnějších, úspěšně prodaných děl pohodlně cenově vešla do 0,25 miliónu korun. V tomto limitu před deseti lety pořídil majitel například i dílo Zimní ráno na pustě, jednu z klíčových raných prací, relativně rozměrnou malbu, za 241 tisíc korun (1. Art Consulting). Obdobně malbu Motiv z vřesoviště u Fontainebleau (Podzim), rovněž zařazenou v nově vzniklé publikaci, pořídil kupec ještě v roce 2009 za 264 tisíc korun (Dorotheum).

Oproti tomu nový tržní nástup a systematické cenové budování značky naznačuje nejen současný zájem části veřejnosti o krajinářské výstavy a dění kolem aktuálního Chittussiho projektu, ale také pojistné ceny, za něž soukromí majitelé na výstavu díla zapůjčují. Ty se totiž nepohybují do řádu miliónu, miliónu a půl, jak bychom logicky podle dosažených aukčních cen očekávali, ale hojně i na dvojnásobné částce. Nechme se tedy překvapit, jaký bude další vývoj Chittussiho cen a zda-li se v dalších měsících podaří překonat jeho dosavadní cenový rekord. 

Antonín Chittussi: Krajina

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / počátek 80. let 19. století

olej na dřevě / 32,5 x 80 cm / vyvolávací cena: 900 000 Kč, prosinec 2012

 

Jednou z prvních vlaštovek, která se o to alespoň pokusí, bude zdařilá francouzská krajina z počátku 80. let Krajina s písečnou dunou, kterou za vyvolávací cenu 900 tisíc korun nabídne prosincová aukce Galerie Kodl. Až do data aukce bude obraz k vidění na Chittussiho výstavě v Pardubicích, neschází ani v nově vzniklé doprovodné publikaci. Další podobné tržní nabídky ji budou jistě následovat.

A ještě pro trpělivé čtenáře bonusová odpověď na naši otázku. Pro kterou generaci byla Chittussiho paleta s malbou Z povodí Loiry (či Seiny) dražší? Pokud sázíte na to, že poválečná doba si cenila nekonfliktního národně laděného krajinářství více než ta dnešní, nejste daleko od pravdy. Z průměrného platu v roce 1950 byste na tuto práci šetřili téměř 18 měsíců, v roce 2007 pak necelých 11. Dodejme jen, že v červnu 1950 se aukce konala jen pár dní před dramatickým vyvrcholením procesu s Miladou Horákovou. Inu, podivná doba...

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...