ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Brexit a trh s uměním

Průzkum mezi členy PAIAM

Po referendu o vystoupení z Evropské unie z minulého týdne, panují v Británii u odborné veřejnosti obavy, jak se tato skutečnost projeví v oblasti trhu s uměním. Odhady jsou spíše pesimistické, ačkoli prozatím dosti vágní. Zda se naplní negativní očekávání předjímaná například členy PAIAM, není zatím možné soudit.

Sotheby's Sotheby's
 
 
Již v polovině června byl uspořádán mezi členy PAIAM (Professional Advisors to International Art Market) průzkum mínění k Brexitu a jeho možném vlivu na britský trh s uměním. První otázka se týkala setrvání Británie v EU, druhá se pak dotazovala na to, jaký by měl případný Brexit dopad na britský trh s uměním. Odpovídalo celkem 79 členů PAIAM (tj. zhruba 45%). Pro setrvání Británie v EU se vyslovilo 80% zúčastněných, negativní vliv na britský trh s uměním očekávalo 58%, neutrální 33%, pozitivní pak pouze 9% odpovídajících.
 
Nejčastěji uváděné důvody a důsledky s negativním dopadem na trh s uměním byly změny v oblasti DPH, které připraví Londýn o atraktivitu místa prvního vstupu uměleckých děl do EU (současný britský systém snížené DPH umožňuje následný pohyb děl po celém trhu EU již bez další platby DPH, které má ve většině zemí EU vyšší sazbu), zavedení dovozních cel a spotřebních daní, obecně horší financování oblasti umění kvůli velké finanční nákladnosti Brexitu, zvýšení daní (sběratelé budou méně sbírat), odchod nejbohatších sběratelů z Británie. Dále se dotazovaní obávají ztráty pozice druhého největšího trhu s uměním na světě z důvodu omezení volného pohybu uměleckých děl i osob (bude těžší získávat zahraniční odborníky). Sběratelé prý nyní vyčkávají, což už samotné vede ke zpomalení trhu.
 
Neutrálně a pozitivně naladění pak věří, že nejsilnější evropský trh s uměním jím zůstane ať v EU či mimo ni a že v Evropě není jiný, který by ho nahradil. Spoléhají také na jeho dobrou pověst a doufají ve vlastní, lepší nastavení pravidel dovozních cel a obecně větší „offshore“ příležitosti. V neposlední řadě také ve snížení byrokracie a zneplatnění zákonů, které byly přijaty ve prospěch jiných členských států na úkor Velké Británie.
 
zdroje: goldensquared.com, blouinartinfo.com, theartnewspaper.com

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...