ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Art+Antiques Gurlittovy restituce

Obraz Maxe Liebermanna v Sothebyʼs

První dva obrazy ze sbírky Cornelia Gurlitta, kterou za války vytvořil jeho otec Hildebrand, jeden z prominentních galeristů Třetí říše, a jejíž objev na podzim 2013 se stal světovou senzací, byly německými úřady vráceny potomkům původních majitelů. Jedná se o Sedící ženu od Henriho Matisse a Dva jezdce na pláži od Maxe Liebermanna. 

Max Liebermann: Dva jezdci na pláži / 1901

Max Liebermann: Dva
jezdci na pláži / 1901
olej, plátno / 72 x 92 cm

odhad: 350-550 000 GBP

 

Prvně jmenovaný obraz byl nacisty ukraden galeristovi Paulu Rosenbergovi v létě 1940 v okupované Francii, Liebermannovi Dva jezdci původně patřili vratislavskému továrníkovi Davidu Friedmannovi. Obraz byl nacistickými úřady zkonfiskován již v roce 1939 a oceněn tehdy na 100 říšských marek. O tři roky později jej v aukci za 1600 marek koupil ředitel Slezského muzea umění ve Vratislavi, který jej následně prodal Hildebrandovi Gurlittovi. Friedmannovi dědicové se rozhodli obraz prodat prostřednictvím Sothebyʼs. 24. června bude dražen v rámci londýnské večerní aukce impresionistů a moderny. Předaukční odhad počítá s cenou 350 až 550 tisíc liber.

 

Cornelius Gurlitt, který zemřel v květnu 2014, svým univerzálním dědicem v závěti učinil Kunstmuseum v Bernu. Muzeum dědictví čítající více než tisícovku uměleckých děl přijalo, zatím však fakticky nepřevzalo. S německými úřady se dohodlo na ustavení společné expertní komise, která prověřuje provenienci jednotlivých děl. Závěť napadla Gurlittova sestřenice, mnichovský soud však její žalobu odmítl.

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...