ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Karel Holan z pozůstalosti

Výstava a aukce v galerii Pictura

Výstava pražské aukční síně Pictura nabídne v září soubor děl z pozůstalosti význačného příslušníka meziválečné moderny Karla Holana. Kolekce představí průřez tvorbou i díla, která ani v některých případech nebyla určena k prodeji. Byly to obrazy, které si Holan ponechával pro sebe a své blízké. Vedle často publikovaných prací jsou v souboru také téměř neznámé dvoumetrové pohledy na Prahu. Kolekce se pak bude dražit v aukci 7. října.

Karel Holan: Ležící akt s květinami / 1928 / olej na plátně / 80 x 100 cm / vyv. cena 60 000 Kč Karel Holan: Ležící akt s květinami / 1928 /
olej na plátně / 80 x 100 cm / vyv. cena 60 000 Kč

 

Karel Holan je význačnou osobností českého meziválečného a poválečného umění. Na uměleckém trhu stál vždy tak trochu v pozadí velkých „aukčních“ hvězd. Spolu s rostoucími cenami profilových autorů klasické moderny však poetiku jeho prací objevuje stále větší počet novodobých sběratelů.

Vývoj Holanova díla od studia až ke zralému projevu byl kontinuální. V prvních letech tvorby zaujme zejména vědomý primitivismus, vystřídaný či kombinovaný po zájezdu do Drážďan a Berlína prvky, které viděl a obdivoval u Vincenta van Gogha. Z této doby ukáže výstava plátna Zelený dům a Krajina s můstkem. Holan byl krátce po studiu ovlivněn i dílem Edvarda Muncha a německými expresionisty. Ani tyto vlivy však u Holana nejsou na první pohled zřejmé. Jde spíše o psychickou atmosféru děl, pochmurné scenérie či tragické náměty.

Karel Holan: Pouť na Arbesově náměstí / olej na plátně / 80 x 100 cm / vyv. cena 80 000 Kč Karel Holan: Pouť na Arbesově náměstí / olej na plátně / 80 x 100 cm / vyv. cena 80 000 Kč

 

V polovině dvacátých let přichází z Německa vlna nové věcnosti, to již Holan tvoří se Sociální skupinou. Z tohoto období obsahuje soubor Zátiší s houbami a řadu aktů a portrétů. Dva stěžejní náměty pak Holanovu tvorbu provází od počátků až do posledních obrazů. Jsou to cirkusy a poutě a obrazy Prahy, jejích dominant, ale i různé periferie a zákoutí. Cirkusy a poutě byly námětem pro ostatní členy Sociální skupiny a později i pro další meziválečné umělce (Kotík, Holý, Kotrba, Tichý). Výstava připomene i velmi známé, publikované a vystavené práce Holana z tohoto okruhu.

Nejčetnějšími náměty v malířově díle i na výstavě jsou právě pražské motivy. Od již zmíněných raných prací Zelený dům a Krajina s mostem, přes výrazně barevnou kompozici z Letné, ke Karlovu mostu, tématu tak častém, že u Holana vystačilo na samostatnou monografii i výstavy. Monumentální obrazy Prahy (Zimní pohled ze Zámeckých schodů, Praha od Schwarzenberského paláce, Barevná Praha od Pražského hradu, Karlův most) jej pak řadí mezi malíře, kteří vystihli náladu, osobitost, energii a krásu tohoto města (jako O. Kokoschka, V. Beneš, J. Bauch).

Karel Holan: Maringotka (ruské kolo) / olej na plátně / 36 x 60 cm / vyv. cena 35 000 Kč Karel Holan: Maringotka (ruské kolo) / olej na plátně / 36 x 60 cm / vyv. cena 35 000 Kč

 

Dalším souborem, který Pictura nabídne, jsou obrazy ze zahraničních cest, díla jak z cesty do Hamburku, tak i do Francie (Provence). Výstava výběru děl z Holanovy pozůstalosti proběhne 9. až 25. září v pražských prostorách galerie Pictura Na Zderaze 6. Na ni pak od 29. září naváže podzimní předaukční výstava.

Karel Holan: Přístav / olej na plátně / 73,5 x 50,5 cm / vyv. cena 80 000 Kč Karel Holan: Přístav / olej na plátně / 73,5 x 50,5 cm / vyv. cena 80 000 Kč 

 

Karel Holan: Barevná Praha od Pražského hradu / olej na plátně / 130 x 200 cm / vyv. cena 120 000 Kč

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...