ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Kars, Kopf i Medek

Bohemika na červnových aukcích

V červnu se na zahraničním trhu objevilo několik děl českých umělců nebo umělců, kteří mají co dočinění s českým prostředím. Představujeme dvojici těch, která dosáhla zajímavých cenových výsledků ve světovém kontextu. Další díla české provenience do prodeje půjdou ještě i závěrem měsíce.

Není-li uvedeno jinak, jsou ceny včetně připočtené provize. Na koruny jsou částky přepočítány podle kurzu eura v den prodeje.
 

Georges Kars: Zátiší, 1912  olej na plátně, 80,59 x 99,1 cm dosažená cena: 118 436 EUR Waddington’s, Toronto, 14. 6. 2018

 

Georges Kars: Zátiší, 1912 
olej na plátně, 80,59 x 99,1 cm
dosažená cena: 118 436 EUR
Waddington’s, Toronto, 14. 6. 2018
 

 

Nejprve se v aukci objevila malba Georga Karse, neboli Jiřího Karpelese pocházejícího z Kralup nad Vltavou, Zátiší z roku 1912. Dílo mělo pocházet ze soukromé sbírky v Ottawě a nabídla ji 14. června aukční síň Waddington's v Torontu. Horní hranice odhadu byla v přepočtu stanovena na 33 tisíc euro. Obraz ji však překonal 3,5 násobně (téměř 102 tisíc euro na kladívku). Cena včetně aukční provize byla pak více než 118 tisíc euro, v korunách tedy 3,07 milionu.

Karsovy malby se v zahraničních aukcích objevují díky malířovu dlouhodobému působení ve Francii (ale i dalších evropských zemích, například Španělsku a Belgii) poměrně pravidelně, i když ne úplně často (do 10 kusů ročně). Nejvyšší cena za jeho práci byla doposud vydána u nás, a to před třemi lety, kdy jeho raná malba V Lisabonu z roku 1907 vystoupala u 1. Art Consulting  ze 456 tisíc až na 3,78 milionu korun (tj. téměř 138 tisíc euro). Obecně platí, že nejvyšších cen dosahují právě Karsovy obrazy z nultých a desátých let. Plátno Zátiší se umělcovu současnému aukčnímu maximu výrazně přiblížilo a je to celosvětově teprve druhá Karsova realizace, která v dražbě přesáhla hranici 100 tisíc euro. 
 

Maxim Kopf: New York, 1941-42 olej na plátně, 71,5 x 91,5 cm dosažená cena: 47 880 EUR Im Kinsky, Vídeň, 19. 6. 2018

 

Maxim Kopf: New York, 1941-42
olej na plátně, 71,5 x 91,5 cm
dosažená cena: 47 880 EUR
Im Kinsky, Vídeň, 19. 6. 2018 

 
 

O několik dní později nabídl vídeňský aukční dům Im Kinsky v rámci své aukce impresionismu a moderního umění dílo dalšího malíře židovského původu, Maxe Kopfa. Jeho pohled na New York pochází z doby jeho příchodu do Spojených států během 2. světové války. Ačkoli se Kopf narodil ve Vídni a jeho otec byl Němec a matka Rakušanka, odstěhovala se rodina v Maxově raném dětství do Prahy. Zde vystudoval na akademii a později byl jednou z vůdčích osobností skupiny pražských německy hovořících umělců, tzv. pražských Němců. Roku 1927 stál u zrodu spolku Prager Sezession, který fungoval až do roku 1937 a zorganizoval řadu výstav. Kopfovou manželkou byla sochařka Mary Duras. 

Obraz New York z let 1941-42 s provenincí ze soukromých sbírek v Rakousku a v USA byl nabízen s odhadní cenou v rozmezí 15 až 30 tisíc euro bez provize. Dosažená kladívková cena však byla o mnoho vyšší, 38 tisíc euro, což je včetně provize (bez dalších poplatků) ještě o zhruba 10 tisíc euro více (necelých 48 tisíc euro). Kopfova díla se obecně na světovém trhu moc často nevyskytují. Aukční síň Im Kinsky prodávala v roce 2007 jeho rozměrnější obraz se stejným námětem a jeho cena se tehdy vyhoupla na 55 tisíc euro bez provize.

Od té doby se dráže celosvětově v aukci prodal jen jediný malířův obraz, a to Poslední večeře z roku 1921, který u německé síně Karl & Faber v roce 2014 vystoupal ještě o tisíc euro výše. Této ceně se přiblížila i Zimní Praha prodaná o rok později u Adolf Loos Apartment and Gallery (1,45 milionu, tj. necelých 53 tisíc euro bez provize, tj. 1,74 milionu korun včetně provize) a Metua - Domorodá Tahiťanka, kterou nabízel Arthouse Hejtmánek v roce 2016 (1,1 milionu korun, tj. necelých 41 tisíc euro bez provize, tj. 1,36 milionu korun včetně provize). Aktuálně ve Vídni vydražené plátno se s cenou 1,24 milionu korun zařadilo na páté místo mezi Kopfovými díly celosvětově.

 
Mikuláš Medek: Maso kříže, 1961  akryl na hobrové desce, 58 x 37 cm  odhadní cena: 16 670 až 25 000 EUR (bez provize 15-25%) Koller, Curych, 30. 6. 2018

 

Mikuláš Medek: Maso kříže, 1961 
akryl na hobrové desce, 58 x 37 cm 
odhadní cena: 16 670 až 25 000 EUR (bez provize 15-25% dle výše ceny)
Koller, Curych, 30. 6. 2018
 

 

Poslední červnový den se na trhu, ve švýcarském aukčním domě Koller, objeví malba Mikuláše Medka Maso kříže z roku 1961. Toto téma umělec zpracovával právě na počátku 60. let, kdy vznikl cyklus obrazů s tímto názvem. Pravost nabízeného díla podle katalogu potvrdila pražská Národní galerie a Medkova dcera Eva Kosáková. Bude také zařazeno do aktuálně připravovaného soupisu Lenky Bydžovské a Karla Srpa. Původně má pocházet ze sbírky básníka a historika umění Jiřího Kuběny, se kterým se Medek osobně znal, později se dostalo do soukromé sbírky ve Švýcarsku.

Obraz z jmenovaného cyklu se na trhu doposud objevil pouze jeden (jakkoli opakovaně), a to v domácím prostředí. Plátno obdobných rozměrů, avšak šířkově orientované, se prodalo v roce 2012 v aukci Dorothea za 540 tisíc korun. Rozmezí odhadní ceny 430 až 650 tisíc korun můžeme vzhledem k současným cenám Medkových obrazů na domácím trhu považovat za poměrně střízlivé.
 

František Kupka:Plan bleu dans le rouge,kol. 1932 kvaš na papíře, 28,6 x 29,1 cm dosažená cena: 59 920 EUR Christie’s Londýn 21. 6. 2018  
František Kupka: Plan bleu dans le rouge, kol. 1932
kvaš na papíře, 28,6 x 29,1 cm
dosažená cena: 59 920 EUR
Christie’s Londýn 21. 6. 2018
 
 
 

V aukcích bylo v červnu vidět i několik kreseb Františka Kupky, z nichž nejvýrazněji uspěl vystavovaný kvaš s názvem Plan bleu dans le rouge z počátku 30. let, který se prodal minulý týden u Christie’s. Konečná cena téměř 60 tisíc euro však není v kontextu Kupkových kreseb prošlých trhem nijak výjimečná.

Francouzská aukční síň Aguttes zase 18. června nabízela kromě Josefa Sudka či Josefa Větrovského také celkem devět velkoformátových fotografií Františka Drtikola. Nejdražší z nich odešla za kladívkovou cenu téměř 12 tisíc euro. Na konci června se ještě další Drtikolovy fotografie na trhu objeví.

V tradiční zahraniční červencové nabídce starých mistrů nebudou v denní aukci Christie’s v pátek 6. července chybět ani dvě malby Hanse von Aachena. 

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...