ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Kvalita a vzácnost pro vybíravé kupce

Kvalitativní trendy trhu v německy hovořící oblasti

Proběhnuvší část jarní aukční sezóny nabídla v rámci aukcí v německém jazykovém prostředí několik pozoruhodných akvizičních možností a současně ilustrovala několik trendů, které se stále více mezi kupujícími prosazují. 

Friedrich Olivier: Studie s vadnoucími listy / 1816 / tužka a pero na papíře / Bassenge / č. kat. 6465 / 340 000 EUR
Friedrich Olivier: Studie s vadnoucími listy / 1816 / tužka a pero na papíře / Bassenge / č. kat. 6465 / 340 000 EUR

 

Na sklonek května připravila berlínská aukční síň Bassenge tradiční soubor několika aukcí pokrývajících staré umění, modernu, ale i fotografii a současnou výtvarnou scénu. Tato tradiční aukční síň, kladoucí důraz především na práce na papíře, v současné době usiluje o nastolení nového trendu v rámci tohoto sběratelského segmentu. Pečlivě připravené katalogy prezentují práce v mimořádné kvalitě zachování a s největší možnou mírou vzácnosti.

Například právě důraz na tisky zachované jen ve velmi omezeném počtu exemplářů, případně na autorsky upravované zkušební tisky, stejně jako na kresby s pozoruhodnými náměty a zajímavou proveniencí, je to, co oslovuje široké spektrum kupců. „Německé“ aukční síně se navíc v kontrastu s hlavní dvojicí Christie's / Sotheby's snaží dlouhodobě budovat tržní prostředí pro středoevropské autory 17. a 18. století, které se až na výjimky v aukcích obou zmíněných obrů neobjevují. Tato snaha podporovaná mnohými soukromými sběrateli (např. Wolfgang Ratjen /1943–1997/) tak stála za zvednutím zájmu a částečným doceněním prací jihoněmeckého rokoka nebo německých kreseb 17. století.

James Barry: Job se svými přáteli / 1777 / lept, mědiryt a rulety na papíře / Bassenge / č. kat. 5285 / 25 000 EUR James Barry: Job se svými přáteli / 1777 / lept, mědiryt a rulety na papíře / Bassenge / č. kat. 5285 / 25 000 EUR

 

Uplynulé berlínské aukce navíc ukázaly přetrvávající zájem o práce 19. století, který lze pozorovat v současné době i v našem prostředí. Kresebná studie Friedricha Oliviera zachycující čtyři vadnoucí listy z roku 1816 vystoupala u Bassenge skoro třikrát nad odhad a dosáhla částky 340 000 EUR (č. kat. 6465, odhad € 120 000; všechny uvedené ceny bez provize). Na poli grafiky dosáhly zajímavých výsledků právě vzácně se objevující tisky známé jen v několika málo exemplářích. Kombinovaný tisk (lep, mědiryt a rulety) Jamese Barryho s Jobem a jeho přáteli z roku 1777 dosáhl částky 25 000 EUR (č. kat. 5285, odhad € 18 000). Obrysový lept doplněný akvarelem a kvašem, zpracovaný Francescem Piranesim podle předlohy Louise-Jeana Despreze, jehož námětem je Cappella Paolina ve Vatikánu se slavnostním osvětlením během tzv. čtyřicetihodinové adorace (Quarant' Ore), vzniklý mezi lety 1783–1785, pak dokonce dosáhl na částku 56 000 EUR (č. kat. 5304, odhad € 12 000).

Nastíněné trendy jsou patrné i u dalších německých aukčních síní (Karl und Faber, Neumeister nebo Villa Grisebach). Ty pak stále obtížněji shánějí výjimečné akviziční příležitosti, pro dnes již dnes velmi vybíravé kupce. Přesto je zřejmé, že zejména potenciál prací z 18. a 19. století není ještě zdaleka vyčerpán a sběratelé někdy již „přesycení“ tradičními oblastmi (např. nizozemská grafika) míří stále častěji i do výše zmíněných segmentů.

Francesco Piranesi podle Louise-Jeana Despreze: Cappella Paolina ve Vatikáno během pobožnosti Quarant' Ore / okolo 1783–1785 / obrysový lept doplněný akvarelem a kvašem na papíře / Bassenge / č. kat. 5304 / 56 000 EUR Francesco Piranesi podle Louise-Jeana Despreze: Cappella Paolina ve Vatikáno během pobožnosti Quarant' Ore / okolo 1783–1785 / obrysový lept doplněný akvarelem a kvašem na papíře / Bassenge / č. kat. 5304 / 56 000 EUR

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...