ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Německý podzim

První podzimní ochutnávka z německy mluvících trhů

I když aukční podzim v německy mluvících zemích teprve začíná, už první zveřejněné katalogy naznačují, že bude z čeho vybírat. Připravili jsme tedy malou ochutnávku ze segmentu staršího umění nabízeného v rámci švýcarského domu Koller a vídeňského Dorothea.

Roelandt Savery,  Rajská krajina se zvířaty a sv. Hubertem, olej, dřevo; 1627; 38 x 54,6; odhad 150–233 330 EUR; č. kat. 3036; Koller ZürichRoelandt Savery: Rajská krajina se zví-
řaty a sv. Hubertem / 1627 / olej, dřevo / 38 x 54,6 cm / odhad: 150–233 330 EUR / Koller Zürich

 

Na září je připravena v Zürichu (Koller Zürich a Koller West) série aukcí pokrývající kompletní výtvarné spektrum od asiatik, uměleckého řemesla až po starou malbu, kresbu a grafiku. Přes "levnější" položky nabízené v rámci Koller West (17. 9.) můžou zájemci přejít na hlavní nabídku u Koller Zürich (19. 9.), kde rovněž najdeme několik děl spjatých se středoevropským prostředím. Jedním z vrcholů je obraz Rajská krajina se zvířaty a sv. Hubertem od mistra tohoto žánru Roelandta Saveryho, známého u nás skrze působení u dvora císaře Rudolfa II. a prezentovaného nedávnou výstavou v Praze. Plně signovaný a datovaný obraz pochází z pozdějšího malířova období a je perfektní ukázkou jeho mistrovské manýry (olej, dřevo; 1627; 38 x 54,6 cm; odhad 150–233 330 EUR; č. kat. 3036).

Zajímavé je i zátiší pomalu objevovaného a nově zhodnocovaného Gottfrieda Libalta, malíře působícího ve Vídni ve službách středoevropské aristokracie. Zátiší s opicí, ptáky, zeleninou a ovocem je typickou ukázkou malířovy tvorby, která našla sběratelskou odezvu rovněž v Čechách a na Moravě (olej, plátno; 100 x 115 cm; odhad 15–20 830 EUR; č. kat. 3067).

Gottfried Libalt,  Zátiší s opicí, ptáky, zeleninou a ovocem, olej, plátno; 100 x 115 cm; odhad 15–20 830 EUR; č. kat. 3067; Koller ZürichGottfried Libalt: Zátiší s opicí, ptáky, zeleninou a ovocem / olej, plátno / 100 x 115 cm / odhad: 15–20 830 EUR / Koller Zürich

 

Aukce ve vídeňském Dorotheu (2. 10.) je zaměřena na starou grafiku a kresbu do roku 1900 a ve své nabídce má několik zajímavých položek, mezi nimiž lze najít i ty s vazbou na naše území. Zajímavá je tak například kresba krajiny zařazená do okruhu Tiziana Vecellia, která má pozoruhodnou provenienci sahající od malíře Petera Lelyho až po významnou sbírku brněnského advokáta Arthura Feldmanna, zabavenou v roce 1939 gestapem (pero, papír; 14, 3 x 29, 5 cm; odhad 6–8 000 EUR; č. kat. 95). Z Feldmannovy kolekce pochází ostatně ještě další tři položky aukčního katalogu (č. kat. 80, 98, 133).

Salvatore Rosa, Martyrium sv. Kosmy a Damiana, pero, papír; 27 x 18, 5 cm; odhad  12–15 000 EUR; č. kat. 101; Dorotheum WienSalvatore Rosa: Martyrium sv. Kosmy a Damiana / pero, papír / 27 x 18, 5 cm / odhad: 12–15 000 EUR / Dorotheum Wien

 

Mezi kvalitativně nejpoutavější kresby v nabídce patří energický kresebný návrh Salvatora Rosy s námětem Martyria sv. Kosmy a Damiana vzniklý okolo roku 1669 a nabízený v odhadu 12–15 tisíc eur (pero, papír; 27 x 18, 5 cm; č. kat. 101). Nabídka 19. století ukazuje přetrvávající zájem o díla Rudolfa von Alt, která dosahují mimořádných cen. Jeho Pohled na Santa Maria Maggiore v Benátkách je příkladem líbivých akvarelů majících značnou oblibu v době svého vzniku, která přetrvává dodnes (akvarel, papír; 29 x 46 cm; odhad 14–20 000 EUR, č. kat. 245). Celkově se ukazuje stoupající zájem o akvarely z tohoto segmentu, který dokáže ocenit i kvalitní práce méně známých tvůrců. To může být do budoucna výzva i pro naše aukční domy, které by mohly začít zhodnocovat tento druh prací zachovaný na našem území.

Rudolf von Alt,  Pohled na Santa Maria Maggiore v Benátkách,  akvarel, papír; 29 x 46 cm; odhad 14–20 000 EUR, č. kat. 245; Dorotheum WienRudolf von Alt: Pohled na Santa Maria Maggiore v Benátkách / akvarel, papír / 29 x 46 cm / odhad: 14–20 000 EUR / Dorotheum Wien

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...