ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Raný obraz Jana Smetany v nedělní aukci Sýpky

Sýpka 14. 4. 2019

Jednou z nejdražších položek v nadcházející aukci společnosti Sýpka je reprezentativní malba Jana Smetany Karlín II. Obraz pochází z roku 1942 a bezprostředně tak předchází vzniku Skupiny 42, která byla ustavena 27. listopadu daného roku právě v ateliéru Jana Smetany.

Jan Smetana: Karlín II, 1942
Jan Smetana: Karlín II, 1942, olej na sololitu, 50 x 69,5 cm,
vyvolávací cena: 350 000 Kč (+ 20% provize), Sýpka 14. 4. 2019

 

 

Smetanova díla ze 40. let se na trhu objevují jen velice vzácně. Za posledních deset let aukcemi prošlo jen sedm jeho obrazů z této doby. Cenový rekord od loňska patří obrazu Dejvice z roku 1943, který se v březnu na aukci společnosti 1. Art Consulting prodal za 504 tisíc korun.

Obraz Karlín II aukcemi již jednou prošel v květnu 2011 se na aukci galerie Pictura prodal za vyvolávací cenu 420 tisíc korun (Ročenka 11). V té době šlo o malířův aukční rekord, který vydržel až do loňského roku. Krom zmiňovaného obrazu Dejvice se dráž loni prodal ještě obraz Motiv z Paříže z roku 1947, který na aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery našel nového majitele za 423 tisíc korun.
 

Jan Smetana: Karlín III, 1942
Jan Smetana: Karlín III, 1942, olej na překličce, 55 x 65,5 cm, soukromá sbírka

 

 

"Ze Smetanovy rané tvorby je Karlín II dílem, jímž se malíř plně ztotožnil s jejími programovými tézemi (…) V obraze Karlín II našel důmyslné kompoziční řešení, jímž pevně scelil až překypující množství motivických prvků velmi strohé tvarovosti, a to i při pečlivém vykreslování mnoha jejich detailů. Vytvořil bohatou panoramatickou scénu výlučně pracovního účelu, jejímiž plošnými a hranatými prvky budovaný prostor je ostře zaříznutý do původního terénu krajiny. Proto z dříve přírodního prostředí periferie zbyl pouze úzký proužek nízkého horizontu, do jehož středu směřují hlavní linie perspektivní sbíhavosti. Nad ním se rozprostírá velká světlá plocha oblohy evokující pocity nekonečné nadzemské prostorovosti. Objev posuzovaného obrazu je mimořádně významný především tím, že v něm Smetana předznamenal nejen prvou fázi své skupinové tvorby (1942–44), ale v mnohém i další svá díla," charakterizoval obraz v roce 2011 historik umění Jiří Kohoutek, někdejší ředitel Galerie Středočeského kraje, za jehož působení galerie získala Smetanův stěžejní obraz U mostu na Štvanici.

Podle štítku na zadní straně byl obraz Karlín II v vystaven na výstavě Umělecké besedy na jaře 1948 (čís. kat 19 a štítek s nápisem Karlín II). O jeho další provenienci a výstavní historii aukční síň nic neuvádí.
 

Jan Smetana: Dejvice, 1943
Jan Smetana: Dejvice, 1943, olej na plátně, 40 x 60 cm, 
cena: 504 000 Kč, 1. Art Consulting 25. 3. 2018

 

 

Variantní, o pár centimetrů menší malbu Karlín III má ve sbírce známý sběratel Skupiny 42 Jan Vykoukal. V knize Marie Klimešové Věci umění, věci doby představující jeho sbírku je publikován na str. 71. "Grossovy delikátní malířské postupy, lomená barevnost s příměsí ocelové šedi a přístup k městské vedutě inspirovaly i mladšího Jana Smetanu, jehož nejlepší rané práce z let 1941–43 by bylo takřka možno s Grossem zaměnit," charakterizuje Smetanovo dílo ze začátku 40. let Klimešová.

Jan Smetana byl v době vzniku Skupiny 42 jejím nejmladším členem. Byl ročník 1918 a byl tak o celých devět let mladší než František Hudeček, František Gross a Ladislav Zívr.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...