ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ze Španělska zpět do Čech

S Antonínem Zezulou o dražbě Mistra Litoměřického oltáře

Nestává se každý den, že by tuzemští sběratelé měli možnost v aukci bojovat o významné dílo českého středověkého umění. Na podrobnosti sobotní dražby pozdně gotické deskové malby Vraždění neviňátek (zde) od Mistra Litoměřického oltáře jsme se zeptali Antonína Zezuly z brněnského domu Zezula.

Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek - detail / po 1505 / tempera na dřevěné desce / 57,2 x 34,6 cm / 3 658 000 Kč Mistr Litoměřického oltáře: Vraždění neviňátek - detail / po 1505 / tempera na dřevěné desce / 57,2 x 34,6 cm / Zezula 6. 12. 2014 / 3 658 000 Kč

 

Jaká cenová očekávání jste měli ohledně prodeje obrazu Vraždění neviňátek?
Předpokládali jsme prodej do dvou milionů, cena převyšující tři a půl milionu je příjemným překvapením, i když by si takováto díla s podobnou historií jistě zasloužila ceny výrazně vyšší.

Zajímaly se o tuto položku předem nějaké sbírkotvorné instutice?
Ano, byli jsme požádáni, zda by nebylo možné obraz stáhnout z dražby. To s ohledem na zahraničního majitele obrazu nebylo možné. Národní galerie má však předkupní právo (za stejnou cenu, jakou by zaplatil konečný dražitel, což je 3 100 000 + 18% provize).

Jak probíhala samotná dražba obrazu?
Na počátku byli 4 zájemci, od milionu a půl se jednalo o dražbu mezi dvěma kupci. Oba jsou to čeští dražitelé.

Byl si španělský majitel vědom významu tohoto díla pro české prostředí?
Jistě, právě z toho důvodu se obrátil na náš aukční dům. Díla podobného charakteru je vždy nejlepší nabízet v místě původu.

Domníváte se, že zájem sběratelů o tuto položku byl přiměřený jejímu významu? Nebo je u nás starší umění stále ještě trochu stranou zájmu?
Je dobře, že toto dílo zaznamenalo takový cenový nárůst, ostatně vyvolávací cena byla poněkud motivační. Na druhé straně by si podobná díla zasloužila jistě větší zájem sběratelů a domnívám se, že i investorů. Jsem přesvědčen, že kvalitní staré evropské umění bude dlouhodobě stále narůstat na ceně.

Kazimir Malevič: Suprematistická konvize / 1923 / porcelán / 17 cm / 382 320 Kč


Jak se dařilo dalším položkám v aukci? Něco vás překvapilo?
Prodejnost na aukci nebyla, vzhledem k našemu průměru, příliš vysoká. Okolo 57 procent. Přesto celkový výsledek aukce dopadl poměrně dobře. Výrazněji se dražilo ruské umění, Suprematistická konvice od Kazimira Maleviče se prodala za vyvolávací cenu (324 000 + 18 %), ostatní kusy vystoupaly i o stovky procent (pol. č. 204 – šálek od Kazimira Maleviče malovaný Nikolajem Sujetinem – se z 54 tisíc vyšplhal na 190 tisíc na sále, pol. č. 205 – miska malovaná Nikolajem Sujetinem – se prodala za 80 tisíc, pol. č. 206 – talíř malovaný Iljou Čašnikem – vystoupala z 81 na 200 tisíc korun na sále a podobně).

O nabízené ruské umění si zabojovali jak soukromí sběratelé, tak česká sbírkotvorná instituce. Pod delší odmlce se opět začaly zvedat ceny českého skla, pěkný nárůst zaznamenaly biedermeierské šálky (pol. 521 a 523) a nějaké drobnější věci z varií. Např. soška svaté Máří Magdalény vyřezaná do slonoviny s barokním podstavcem se z původních 69 tisíc vydražila za 140 tisíc na sále. Před vánoci si také dražitelé rozebrali všechna nabídnutá francouzská vína.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...