ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Znovu Rudolfínec

Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015

Společnost Arthouse Hejtmánek, která před dvěma lety slavila úspěch s obrazem Hanse von Aachen ze sbírky Rudolfa II., bude nyní dražit dalšího pozoruhodného Rudolfínce – Madonu od Daniela Fröschla.

 

 Daniel Fröschl: Madona s Ježíškem a hrozny / 1600-09
Daniel Fröschl: Madona s Ježíškem
a hrozny / 1600-09
olej na plátně / 86,5 x 60 cm /
vyv. cena: 1 200 000 Kč
(bez 24% provize)

 

Obraz je výjimečný jak svým pojetím, tak autorským připsáním. Malba je zjevně inspirována madonami Albrechta Dürera a Lucase Cranacha st., které od Daniela Fröschla (1572–1613) dělilo celé století. Je tak zajímavou ukázkou císařova zájmu o zaalpskou renesanci a současně i dokladem toho, nakolik reflektovaně dokázali umělci působící na jeho dvoře přistupovat k tématu stylu. Jde zde o zcela jinou výtvarnou polohu, než na jakou jsme zvyklí u Hanse von Aachen nebo Bartolomea Sprangera.

Eliška Fučíková, mimo jiné autorka nedávné výstavy Rudolfínského umění ze soukromých sbírek v Muzeu hlavního města Prahy, obraz identifikovala jako dílo správce Rudolfovy kunstkomory Daniela Fröschla, který v Praze pobýval od roku 1604. Před tím působil v Medicejských službách ve Florencii.

V katalogu zmíněné výstavy o umělci Fučíková píše: „Na císařském dvoře je Daniel Fröschl vedený od roku 1607 jako antikvář s platem 25 zlatých měsíčně, tedy ve funkci správce kunstkomory. Její dochovaný inventář z let 1607–1611 skutečně sestavil a dokonce doplnil drobnými kresbičkami vystavených předmětů. Funkce antikváře zabírala většinu malířova času, získat od něho nějaké dílo – jak se píše v dobových pramenech – bylo obtížné“.

Obraz, u kterého lze předpokládat úzkou vazbu k samotnému císaři, bude nabízen za 1,2 milionu korun (bez aukční provize). V úvodu zmiňovaný von Aachenův obraz Diana odpočívající po lovu, který je přímo doložený v inventáři císařských sbírek z roku 1621, před dvěma lety vystoupal z 2 na 4,8 milionu korun (včetně provize na 5,95 milionu korun).

Součástí dražené kolekce bude i řada dalších zajímavých děl starých mistrů, včetně několika Rembrandtových grafik. Za všechny zmiňme ještě alespoň dvojici květinových zátiší od Jana Vojtěcha Angermeyera. Jejich dražba bude startovat na motivačních 180 tisících korun (bez provize).

Jan Vojtěch Angermeyer Jan Vojtěch Angermeyer

Jan Vojtěch Angermeyer: Párová zátiší s kyticí / kolem 1720
olej na dřevě / á 19 x 14 cm / vyv. cena: 180 000 Kč (bez 24 % provize)

 

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...