ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Burianovy Vzdálené světy

Zdeněk Burian v European Arts

Nedávno první plátno Zdeňka Buriana překonalo hranici 2 milionů korun. Teprve budoucnost ukáže, zda to byl ojedinělý prodej, nebo cenové nastavení tohoto autora obstojí i z dlouhodobého hlediska. Už nyní však kurátorka výstavy, Barbora Ropková, sleduje Burianovo malířské dílo v širších kontextech.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy, European Arts
European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1, 1. 12. 2016-31. 1. 2017

 

Výstava Zdeňka Buriana Vzdálené světy se snaží být specifická zejména v tom, že usiluje o přiblížení provázanosti tvorby ilustrátora a Burianových vlastních zájmů. Obdivoval různorodé civilizace od současnosti do dob dávno minulých, proto se ve své práci pokoušel poodhalovat mýtus exotického, zaniklého i zanikajícího. Schopností vystihnout autenticky tato místa a kultury disponoval i přes to, že se s nimi nikdy nesetkal.

Jeho romantická duše byla fascinovaná přírodou a jejími proměnami, dobrodružnou literaturou, zaniklými civilizacemi, i návštěvami v jeskyni Šipka, ležící nedaleko jeho rodné Kopřivnice, které mu alespoň částečně nahrazovaly chybějící zkušenost s exotickým a prehistorickým prostředím.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy, výstava European Arts
Pohled do instalace výstavy Zdeněk Burian, Vzdálené světy. 

 

 

 

 

 

 

 

Z prezentované oblasti etnografické dokumentaristiky stojí za pozornost cyklus krajinných pohledů vznikajících pro časopis Širým světem, který v letech 1925–42 vydával významný nakladatel Stanislav Nikolau. Ze souboru vyniká především Na indické vesnici (1930), evokující jemné nuance Burianovy kvašové techniky.

O něco pozdější práce, jakou je například olej Na mongolské stepi (1936), naznačuje směr Burianova vývoje směrem k obrazově sceleným pracím, ve kterých je schopen zacházet vyprecizovanou realistickou technikou do větších detailů, aniž by se vzdával specifického romantizujícího nádechu svých děl.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy, výstava European Arts
Zleva: obrazy Polynésanka, Sitting Bull Dobrý bílý muž z Lambarene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tyto práce volně navazují portrétní plátna zachycující výrazné osobnosti primitivních národů a odlišných kultur, které žijí v souladu s přírodou a hájí její zájmy. Jsou součástí Burianova obrazového cyklu Porobení, náležejícího do jeho volné tvorby. Myšlenky související s ochranou přírody byly Burianovi jako trampovi velmi blízké a dobře si uvědomoval nebezpečí plynoucí z neustále se rozpínající civilizace.

V rámci souboru vyniká frontální majestátní portrét legendárního siouxského náčelníka a uctívaného svatého muže, Sedícího býka (Sitting Bull, 1977), považovaného za symbol posledního odporu Indiánů proti americkým osadníkům. Burian zde jako v jiných případech vychází z dokumentární fotografie, jejíž vyznění však upravuje tak, aby docílil větší majestátnosti zobrazeného a podtrhl jeho duchovní význam. Podivuhodnou skutečností je krucifix, který má náčelník také na původní fotografii Davida Francese Barryho z roku 1885, jež se patrně stala předlohou obrazu.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy, výstava European Arts
Zdeněk Burian, Cyklus Osídlení země.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z oddílu představujícího pravěk si divák může prohlédnout Burianovy ilustrace k Augustovým beletristickým povídkám, inspirovaným archeologickými nálezy. Podařilo se také sestavit poměrně ucelenou řadu předchůdců člověka, která vznikla ze spolupráce s paleontologem Vratislavem Mazákem v polovině 70. let.

Vesměs lze konstatovat, že Burianovy obrazy pravěku jsou natolik vědecky správné, nakolik vyspělá byla soudobá věda – každá rekonstrukce je jen obrazem momentálního poznání a zrcadlem vývoje paleontologie, případně osvědčením kvality odborného poradce.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy, výstava European Arts
Ve středu Burianův obraz Krutá Diana

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem dodejme, že Burianova tvorba je dlouhodobě doprovázena obrovským diváckým zájmem. Od jeho smrti v roce 1981 proběhla řada výstav, z nichž největší událostí byla v roce 2005 Burianova retrospektiva v Jízdárně Pražského hradu. Pravidelně také vycházejí nové publikace, které se snaží postihnout Burianovu tvorbu v celém rozsahu nebo uspořádat její specifický úsek. Nicméně velký rozsah díla a dosud nezodpovězené otázky ohledně přesnější analýzy tvorby, kontextu či inspiračních zdrojů naznačují, že hlavní část bádání nás ještě čeká a právě tematické projekty mohou být tím správným klíčem.

Zdeněk Burian: Vzdálené světy
European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1
1. 12. 2016 - 31. 1. 2017
www.europeanarts.cz

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...