ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Dürer, Maulbertsch i Memling

Aukce starého umění v Mnichově a Vídni

První letošní dražby starého umění jsou v plném proudu a aukční domy ukazují svou dominantní pozici (mimo obligátní dvojice Sotheby’s a Christie’s). Kvalitní nabídka se objevuje nejen u tradičních velkých domů (Koller, Dorotheum), ale i u aukčních síní střední velikosti (Karl und Faber, Im Kinsky ad.).

Rembrandt Harmensz van Rijn: Autoportrét s čepicí a otevřenými ústy / lept kolorovaný hnědou tuší na papíře /Karl und Faber Mnichov 29. 4. 2016 / č. kat. 233 / odhad 13 000 - 15 000 eur Rembrandt Harmensz van Rijn: Autoportrét s čepicí a otevřenými ústy / lept kolorovaný hnědou tuší na papíře /Karl und Faber Mnichov 29. 4. 2016 / č. kat. 233 / odhad 13 000 - 15 000 eur

 

Mnichovská aukční síň Karl und Faber sází v nejdražších položkách své aukce plánované na 29. dubna na grafiku, mezi níž zaujmou například práce Albrechta Dürera (Melancholie, č. kat. 201, mědiryt/papír, odhad 60 000 – 70 000  EUR), Lucase Cranacha st. (Pokušení sv. Antonína, č. kat. 193, dřevořez/papír, odhad 25 000 – 30 000 EUR) a Rembrandta Harmenszoona van Rijn (Autoportrét s čepicí a otevřenými ústy, č. kat. 233, lept kolorovaný hnědou tuší/papír, odhad 13 000 – 15 000 EUR).

Malby jsou v této dražbě upozaděny a představují kvalitní výběr spíše „menších“ autorů za relativně přijatelné vyvolávací (a odhadní) ceny. Mezi nimi vystupuje obraz spojovaný se jménem Franze Antona Maulbertsche zachycující Krista na hoře Olivetské, který byl zahrnut do malířovy monografie od Kláry Garas z roku 1960 a nacházel se dosud v soukromé německé sbírce (č. kat. 24, olej/plátno, 44,5 x 34 cm, odhad 12 000 – 15 000 EUR).

Franz Anton Maulbertsch: Kristus na hoře Olivetské / olej na plátně / 44,5 x 34 cm / Karl und Faber Mnichov 29. 4. 2016 / č. kat. 24 / odhad 12 000 - 15 000 eur Franz Anton Maulbertsch: Kristus na hoře Olivetské / olej na plátně / 44,5 x 34 cm / Karl und Faber Mnichov 29. 4. 2016 / č. kat. 24 / odhad 12 000 - 15 000 eur

 

Vídeňské Dorotheum vstupuje do nové aukční sezóny ve velkém stylu. Připravovaná aukce maleb starých mistrů již 19. dubna přinese množství kvalitních děl pro všechny skupiny zájemců. Z hlediska odhadované ceny bude patřit mezi nejsledovanější položky deska s námětem Narození Páně z dílny Hanse Memlinga, pocházející původně z majetku vlámské aristokratické rodiny (č. kat. 12, olej/dřevo, 99,2 x 72,5 cm, odhad 1 200 000 – 1 800 000 EUR). Deska byla neznámá odborné veřejnosti až do roku 1994, kdy byla publikována v odborné literatuře a prezentována na výstavě v Bruggách. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se ji s výše uvedeným velkorysým odhadem podaří prodat.

Hans Memling (dílna): Narození Páně / olej na dřevě / 99,2 x 72,5 cm / Dorotheum Vídeň 19. 4. 2016 / č. kat. 12 / odhad 1 200 000 - 1 800 000 eur Hans Memling (dílna): Narození Páně / olej na dřevě / 99,2 x 72,5 cm / Dorotheum Vídeň 19. 4. 2016 / č. kat. 12 / odhad 1 200 000 - 1 800 000 eur

 

Zájem lze také očekávat u Nesení Kříže, raného oleje na mědi od Guida Reniho, který je vítaným rozšířením malířova oeuvru (č. kat. 37, olej/měď, 49, 5 x 36, 5 cm, odhad 400 000 – 600 000 EUR), a své kupce téměř určitě najdou i stále oblíbenější kabinetní kusy malířů Johanna Georga Platzera a Franze Christopha Jannecka (např. Johann Georg Platzer, V malířově ateliéru, č. kat. 61, olej/měď, 47,6 x 64,5 cm, odhad 150 000 – 200 000 EUR). Celkově je opět nutné vyzdvihnout úroveň nabízených prací, která je pro střední Evropu nadstandardní a ukazuje na stále dominantnější pozici Dorothea v rámci aukčních síní na starém kontinentu.

Johann Georg Platzer: V malířově ateliéru / olej na mědi / 47,6 x 64,5 cm / Dorotheum Vídeň 19. 4. 2016 / č. kat. 61 / odhad 150 000 - 200 000 eur Johann Georg Platzer: V malířově ateliéru / olej na mědi / 47,6 x 64,5 cm / Dorotheum Vídeň 19. 4. 2016 / č. kat. 61 / odhad 150 000 - 200 000 eur

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...