ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Jan Křížek v Kodani

Bruun Rasmussen 24. 9. 2019

Dánská aukční síně Bruun Rasmussen bude v úterý 24. září dražit soubor hned patnácti děl Jana Křížka, včetně tří pískovcových soch. Českými aukcemi přitom dosud prošly jen tři Křížkovy kresby a jedna socha. Ta se před dvěma lety na aukci European Arts prodala za vyvolávací cenu 1,55 milionu korun.

Bruun Rasmussen 24. 9. 2019
Část nabízných děl v aukčním katalogu, Bruun Rasmussen 24. 9. 2019

 

 

V Kodani dražené sochy byly dosud známé jen z několika historických fotografií, obrazy a kresby jsou úplným objevem. Jedná se o práce z 1946 až 1959, tedy prakticky z celého Křížkova tvůrčího období, a aukční katalog k jejich provenienci uvádí pouze tolik, že pocházejí ze soukromé francouzské sbírky a byly získány přímo od umělce.

Největší souboj se dá očekávat o 44 cm vysokou sochu dvou postav z let 1946–47, která byla v listopadu 1947 vystavena na první skupinové výstavě v pařížské galerii Foyer de lʼart brut, jejíž vznik inicioval Jean Dubuffet,i na autorově samostatné výstavě tamtéž v únoru 1948. V umělcově monografii Mně z toho nesmí zmizet člověk, kterou v roce 2012 připravila Anna Pravdová, je tato socha publikována na dvou historických fotografiích, které zachycují pohledy do obou výstav.

Jan Křížek: Figury, 1946–47

Jan Křížek: Figury, 1946–47, pískovec, 44 x 23 x 9 cm,
vyvolávací cena: 250 000 DKK, Bruun Rasmussen Kodaň 24. 9. 2019

 

 

Na druhé zmiňované výstavě nazvané Jan Krizek, sculpteur byla vystavena i druhá nabízená socha, 32 cm vysoká sedící dvojice. Třetí dražený kamenná socha, 41 cm vysoká busta insporovaná keltskými idoly, je zhruba o deset let mladší a vznikla pravděpodobně během Křížkova pobytu v Bretani v létě 1956, který mu zprostředkoval vlivný kritik Charles Estienne.

Již při svém prvním delším pobytu v Paříži na podzim 1946 se Křížek seznámil se španělským sochařem Honoriem Condoyem, který jej velkoryse nechával pracovat ve svém ateliéru. "První kresby jsou velmi hezké, ale na výstavu to nestačí; jsem sochař a všichni chtějí vidět sochy. Prosím, tedy sochy dělám, sypu je z rukávu, což přivádí Condoye do nadšení. Nešetří chválou a superlativy a hned jak viděl první sochu a tempo, jakým pracuji, prorokoval velkou budoucnost. (…) Condoy čeká a chce přivést nejen svého obchodníka, ale dokonce říká, že pak pozve i Picassa," psal v prosinci 1946 Křížek svému někdejšímu spolužákovi a celoživotnímu příteli Václavu Boštíkovi. 

Jan Křížek: bez názvu, 1956
Jan Křížek: Figura, 1956, pískovec, 41 x 21 x 20 cm,
vyvolávací cena: 250 000 DKK, Bruun Rasmussen Kodaň 24. 9. 2019

 

 

"Byly to kamenné hlavy či stojící a sedíci figury vysoké 30–40 cm, samostatné nebo ve dvojicích, jakési primitivní idoly navazující na díla, která vytvářel v Praze. Jejich malé formáty vycházely z velikosti kamenů, jež si Křížek sám vozil metrem z jednoho staveniště, které mu ukázal Condoy," charakterizuje tyto práce Pravdová.

Malbě se Křížek systematičtěji věnoval od jara 1957. Souviselo to mimo jiné i se zlepšením jeho ekonomické situace – poprvé si mohl dovolit plátna a olejové bary. Součástí v Kodani dražené kolekce je pět obrazů malovaných na plátně či na dřevě a sedm kvašů. 
 

Jan Křížek: Bez názvu, 1957
Jan Křížek: Bez názvu, 1957, olej na plátně, 50 x 50 cm,
vyvolávací cena: 200 000 DKK, Bruun Rasmussen Kodaň 24. 9. 2019

 

 

Cenové odhady nabízených obrazů a soch se pohybují od 150 tisíc do 250 tisíc dánských korun, což odpovídá 520 až 860 tisícům českých korun (bez 30% provize). U kreseb pak od 15 do 30 tisíc dánských korun. Bylo by překvapením, kdyby zůstalo jen u nich. 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...