ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Medkovi mechaničtí ptáci

European Arts 20. 5. 2018

V nedělní aukci European Arts bude ke koupi teprve druhá Medkova malba v tomto roce. Nabízený obraz z roku 1967 je důležitý pro genezi zoomorfně-abstraktního motivu, který se v umělcově tvorbě pravidelně objevoval několik dalších let. 

Mikuláš Medek: Ptapčci, 1967 80 x 60 cm, olej a email na plátně European Arts 20. 5. 2018  2 300 000 Kč (+ 24% aukční provize)

 

Mikuláš Medek: Ptapčci, 1967
80 x 60 cm, olej a email na plátně
European Arts 20. 5. 2018 
vyvolávací cena: 2 300 000 Kč (+ 24% aukční provize)
 
 

Medkův olej Ptapčci, práce středního formátu, bude nabízena s vyvolávací cenou 2,3 milionu korun bez provize.  Obraz je na zadní straně signován a také opatřen přípisem s určením díla. Jeho název pochází ze slova ptáčci a vznikl nejspíše Medkovým hraním si se slovy, tak jak ho známe z umělcových deníků, rozhovorů, vzpomínek jeho bratra Ivana nebo samotných názvů jeho prací. Obraz bude podle informací aukční síně zařazen do vznikajícího soupisu umělcova díla, jeho provenienci dražebník neuvádí.

Karel Srp ve svém posudku k obrazu upozorňuje na malířova východiska v tomto období (tedy počátku jeho vrcholného díla), která jsou podle něj dlouhodobý zájem o dílo Maxe Ernsta a zvýšená pozornost k Leonardovi podnícená Medkovými italskými pobyty. Doslova pak uvádí: "V roce 1967 začal Medek, jak naznačuje i tento obraz, rozvíjet nový druh osobní symboliky, která představovala zázemí veškeré jeho další tvorby až do předčasného úmrtí. Silně stylizovaná hlava ptáčků se mění v květ či v kleště, vyvolává dojem proměny, nepřetržitého těkání, téměř jako by byla Medkovou svéráznou odpovědí na op art, plnou ironie a absurdity...Propojení živočišného a mechanického v jednom motivu bylo syntetizováno v podobě rozverných ptáčků, jejichž hlavy jako by se vzájemně požíraly, se mění ve znak, jenž umožnil autorovi četné variace."
 

Medek Mikuláš: Znamení bludných ptáků, 1968  50 x 40 cm, olej 1. Art Consulting, 28. 1. 2007 dosažená cena: 1 357 000 Kč

 

Mikuláš Medek: Znamení bludných ptáků, 1968 
50 x 40 cm, olej
1. Art Consulting, 28. 1. 2007
dosažená cena: 1 357 000 Kč 


 

Motiv abstrahovaných ptačích hlav se v Medkových obrazech z konce 60. let díle opakuje pravidelně. Velmi markantně například v obrazech Zobrazení pohledu na Muže v napětí a Pokus o portrét J. H. I. (oba taktéž z roku 1967, Východočeská galerie Pardubice a Galerie moderního umění v Hradci Králové), Mr. Enterprise (1968) nebo Kleště (1969) ze sbírek v Německu a řadě dalších. Bylo je také možné vidět na některých dílech, která prošla domácími aukčními síněmi. Uveďme třeba Znamení bludných ptáků prodávané v roce 2007 u 1. Art Consulting, Modrý křik (Pokus o portrét) nabízený tamtéž o tři roky později nebo Orloj zbloudilých ptáků dražený Galerií Dolmen.
 

Mikuláš Medek: Orloj zbloudilých ptáků, 1968  60 x 40 cm, olej na plátně Galerie Dolmen, 19. 4. 2012 nevydraženo

 

Mikuláš Medek: Orloj zbloudilých ptáků, 1968 
60 x 40 cm, olej na plátně
Galerie Dolmen, 19. 4. 2012
nevydraženo 
 

 

Nejvíce jsou na trhu dlouhodobě ceněny Medkovy málo dostupné surrealistické práce z konce 40. a počátku 50. let, z nichž dvě v posledních třech letech překonaly hranici 10 milionů korun (více zde a zde). Nejdražším dílem z následujících období je monumentální Festival kruhu z počátku 60. let opakovaně vydražený koncem minulého roku u 1. Art Consulting za cenu 6,51 milionu korun. První Medkovu malbu toho letošního s názvem Velká červená hlava plná bílých květin - Senzitivní manipulace V prodala stejná aukční síň na konci dubna a jako aktuálně nabízený obraz vznikla rovněž v roce 1967. 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...