ART+, vše o trhu s uměním
Září 2022 1807 

Nezvěstný Štyrský u Christie’s

Krajina dětství a Sv. Šebestián Jindřicha Štyrského u Christie’s

Na denní aukci impresionistů a klasické moderny 22. června v londýnské Christie’s bude v pátek nabízeno také dlouhá léta nezvěstné oboustranné plátno Jindřicha Štyrského datující se kolem roku 1921. Odhadní cena zajímavého raného díla je příznivě nastavena a nahrává případnému importu na český trh.

Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián) / 1921

Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián) / 1921 / olej na plátně / 56,5 x 47,2 cm

 

Jde přitom o zajímavé oboustranné dílo, které je v monografii Lenky Bydžovské a Karla Srpa z roku 2007 označené jako nedostupné a opatřené jen starší černobílou reprodukcí. Zatímco na jedné jeho straně se nachází krajina s kostelíkem, na rubu plátna je postava Svatého Šebestiána. Stylizovaná malba Kostel na kopci odkazuje nepochybně na inspirativní krajinu autorova dětství prožitého v Čermné v podhůří Orlických hor a s ní spojené formativní prožitky, které byly pro další Štyrského umělecký vývoj velmi zásadní. K namalování malby na rubu, stylizované postavy Svatého Šebestiána, Štyrského podle autorů monografie "podnítil dobový výklad slavného Kubištova obrazu z roku 1912".

Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián) / 1921

Jindřich Štyrský: Kostel na kopci (Sv. Šebestián) / 1921 / olej na plátně / 56,5 x 47,2 cm /

rubová strana díla podle autorovy monografie

 

Jan Zrzavý totiž ve studii otištěné roku 1920 ve Veraikonu označil Svatého Šebestiána za Kubištův kryptoportrét, za "mlčenlivý výkřik žaloby na lidskou společnost ubíjející umělce". S tímto výkladem senzitivní Štyrský nepochybně hluboce souzněl. Štyrský ve své rané tvorbě na Kubištovo tvarosloví navazuje, jeho Svatý Šebestián odráží Kubištovu Epileptickou ženu nebo Svatého Šebestiána, které se obdobně soustředí na krystalickou strukturu hlavy zobrazovaného jako "duchovní centrum" jedince i obrazu. 

V Christie’s dražená malba Kostel na kopci má zajímavou provenienci. Pochází původně z majetku malířky Toyen, od níž dílo roku 1946 získali manželé Lothar a Vera Neumannovi z Lausanne. Jak také uvádí katalog, autenticita malby byla potvrzena přímo Karlem Srpem. V rámci nabídky trhu se jedná o jedno z nejranějších děl, které vzniklo ještě před seznámením Štyrského s Toyen a odchodem umělecké dvojice do Paříže.

Jindřich Štyrský: Klášter / 1922

Jindřich Štyrský: Klášter / 1922 / olej na plátně / 32 x 39 cm

 

Po plátně Klášter z roku 1922, které bylo na konci dubna v Galerii Art Praha prodáno za vyvolávací cenu 5,52 miliónů korun, jde o další, tentokrát uměleckohistoricky ještě cennější rané dílo, které je k dispozici na trhu. Oproti částce, za níž se v Praze vydražil rozměrově menší Klášter, je odhadní cena londýnského oboustranného plátna, pohybující se v rozpětí 50 - 70 tisíc liber (1,6 - 2,2 milióny korun), příznivě a realisticky nastavena. Jde navíc o větší a z uměleckohistorického hlediska také cennější práci. Lze tak předpokládat, že o ně čeští sběratelé jistě projeví zájem. Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po kvalitních položkách a zvyšující se konkurenci na trhu je možné, že je už na podzim nalezneme v některém z tuzemských aukčních katalogů.

Další články o Jindřichu Štyrském:
Zpráva o prodeji obrazu Černý pierot / prosinec 2011
Případová studie o cenách Štyrského děl / září 2011
Dražba obrazů Kompozice a Karneval v Nice / listopad 2010

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...